Jste zde: Ledviny.cz B. Braun Avitum B. Braun Avitum pacientům

B. Braun Avitum pacientům

Zvýšení a udržení kvality života pacientů s chronickým onemocněním ledvin je naší hlavní motivací. Poskytujeme prvotřídní odbornou péči, plně odpovídající evropským kvalitativním standardům.

Společnost B. Braun Avitum je držitelem certifikátu kvality EN ISO 9001:2008 a certifikátu Správná dialyzační praxe. V roce 2000 jsme se stali prvním nestátním zdravotnickým zařízením poskytujícím dialyzační ošetření v České republice, které úspěšně zavedlo tzv. ISO normy do své činnosti. Kontrola jejich dodržování je několikrát do roka prováděna interním auditem a jednou ročně se namátkově vybraná střediska podrobují externímu auditu.

Dialyzační sály našich pracovišť poskytují pacientům maximální komfort, jsou vybavené polohovatelnými křesly a lůžky. Během léčebné procedury mohou pacienti sledovat televizi, poslouchat rádio, k dispozici zde mají časopisy a noviny. Standardní službou je u nás občerstvení – nápoj a malá svačina.

Při léčbě se soustřeďujeme nejen na zdravotní stav pacienta, ale také na kvalitu jeho osobního života, která nemalou mírou ovlivňuje jeho zdraví. Pacienti, kteří se nebojí cestovat, se zúčastňují našich rekreačních pobytů s dialýzou, případně jim zajistíme dialyzační ošetření kdekoliv ve světě. Vydáváme také vlastní časopis Dialog – časopis nejen pro dialyzované, kde se mohou nejen pacienti dozvědět více o svém onemocnění a léčbě, ale také se pobavit a ukrátit si čas, který stráví na dialyzačním středisku.

Součástí našich dialyzačních středisek jsou také nefrologické ambulance, jež pečují o pacienty s chorobami ledvin, kteří ale ještě nepotřebují stálou dialyzační péči. U těchto pacientů se ve spolupráci s diabetology a lékaři primární péče snažíme maximálně oddálit nástup na pravidelnou dialýzu.

Naším úkolem tedy není jen pečovat o pacienty, kteří již bez pravidelné dialyzační léčby nemohou žít, ale zejména se zaměřit na prevenci. Proto se setkáváme i s praktickými a interními lékaři v regionech, pořádáme společné vzdělávací akce a setkání.

B. Braun Avitum je tak poskytovatelem komplexní nefrologické péče.