Jste zde: Ledviny.cz Články Aktuality

Články

Inzulinová rezistence a metabolismus bílkovin

20. února 2013, Aktuality
Ztráta svalové hmoty (sarkopenie) je u pacientů podstupujících hemodialýzu spojena se zvýšenou morbiditou a mortalitou. Vědci uvažovali, zda inzulinová rezistence, která je velmi rozšířená u hemodialyzovaných pacientů, nehraje zásadní roli v rozvoji sarkopenie. Zkoumali proto vliv inzulinové…

Pozvánka na lekci Nordic walking 10. března 2013

19. února 2013, Aktuality
V rámci Světového dne ledvin 2013 vás zveme v neděli 10. března 2013 na lekci Nordic walking – tzv. severské chůze ve skupině pod vedením kvalifikovaného instruktora (fyzioterapeuta). Akce je určená pro dialyzované a transplantované jedince, jejich blízké a ošetřující personál. Pojďte se s námi…

Zemřel chirurg, který provedl první úspěšnou transplantaci ledvin

14. února 2013, Aktuality
Doktor Joseph E. Murray, chirurg, který jako první na světě v roce 1954 uskutečnil úspěšnou transplantaci ledviny, zemřel 26. listopadu 2012 ve věku 93 let. Murray získal v roce 1990 Nobelovu cenu v oblasti fyziologie a medicíny za provedení první úspěšné transplantace orgánů. V době operace…

Vliv vitaminu D na srdeční funkci

11. února 2013, Aktuality
Rozšíření levé síně úzce souvisí s funkcí levé komory srdce a je spojeno se zvýšeným výskytem kardiovaskulárních nemocí a úmrtím z kardiovasku­lárních příčin. Je známo, že vitamin D snižuje úmrtnost z důvodu srdečně-cévních chorob a ovlivňuje funkci srdce, stále však chybí přesvědčivé důkazy.…

AWAK inovuje hemodialyzační systém

5. února 2013, Aktuality
Společnost AWAK Technologies už dříve vzbudila zájem svou přenosnou peritoneální dialyzační jednotkou. Tentokrát se její pozornost obrátila na hemodialýzu. Zvláštním specifikem jejich nové přenosné jednotky je způsob, jakým recykluje dialyzát a snižuje tak objem použité kapaliny. To by pomohlo…

Změna chuti a výživa na hemodialýze

28. ledna 2013, Aktuality
Cílem studie bylo zjistit vztah mezi změnou chuťového vnímání a výživovým stavem u pacientů na hemodialýze. Vědci hodnotili chuťové vjemy u 1745 hemodi­alyzovaných pacientů.

Promluvte si s doktorem!

22. ledna 2013, Aktuality
Podle amerických vědců může rozhovor s lékařem během dialýzy zlepšit zdravotní stav pacienta. Zdá se, že prospěch může přinést rozhovor se zdravotnickým personálem trvající 5–10 minut dokonce i na téma, které se netýká léčby. Podle autorů totiž může dlouhodobé docházení na hemodialýzu vést až…

Nový cíl léčby diabetického onemocnění ledvin

17. ledna 2013, Aktuality
Vědci objevili nový terapeutický cíl pro léčbu diabetické nefropatie, nejčastější příčiny selhání ledvin. Ačkoliv stále není jasné, jak přesně se diabetická nefropatie – poškození ledvin u lidí s diabetem – vyvíjí, je pravděpodobné, že je do celého procesu zapojen zánět.