Jste zde: Ledviny.cz Články Aktuality

Články

Ledvinná tkáň z kmenových buněk

16. dubna 2013, Aktuality
Skupina japonských vědců z Univerzity v Kyoto uveřejnila zprávu o potenciálně revolučních výsledcích svého výzkumu – podařilo se jim vypěstovat lidskou ledvinnou tkáň z kmenových buněk. Kmenové buňky jsou známé pro svou schopnost se za správných podmínek množit za tvorby libovolného typu lidské…

Nový cíl pro léčbu prediabetu u pacientů s onemocněním ledvin

9. dubna 2013, Aktuality
Prediabetes neboli hraniční diabetes je stav předcházející rozvoji skutečného diabetu. Nové výzkumy ukazují, že inzulínová rezistence (snížená úroveň reakce tkání na inzulín cirkulující v krvi) typická pro prediabetes může být u jedinců s onemocněním ledvin způsobena postupným zadržováním…

Při akutním selhání ledvin se upřednostňuje kontinuální náhrada

3. dubna 2013, Aktuality
Podle průzkumu dávají evropští lékaři se specializací na intenzivní medicínu (tedy péči o nemocné se selháním jedné či více životních funkcí) při léčbě akutního poškození ledvin u kriticky nemocných pacientů přednost kontinuálním metodám náhrady funkce ledvin (CRRT, continuous renal replacement…

Tuk v potravě zvyšuje hladinu cukru a potřebu inzulinu

28. března 2013, Aktuality
Podle nové studie zvyšuje vysoký obsah tuku v potravě hladinu glukózy v krvi po jídle u pacientů s diabetem 1. typu, a tím také jejich potřebu inzulinu. V rámci výzkumu byly srovnávány hladiny glukózy v krvi u 8 pacientů s diabetem 1. typu během dvou 18hodinových časových úseků, a to po jídle…

Podvod s transplantacemi v Německu

26. března 2013, Aktuality
V Německu propukl nový skandál kolem transplantací. Na univerzitní klinice v Lipsku bylo údajně 38 pacientů posláno na dialyzační léčbu, aniž by to bylo nutné, což je posunulo výš v seznamu čekatelů na transplantaci ledviny. Podobný případ byl přitom nedávno vyšetřován také na univerzitní klinice…

Nový lék na hyperfosfatémii

25. března 2013, Aktuality
Nový lék na léčbu hyperfosfatémie prošel úspěšně novou studií. Jedná se o tzv. JTT-751 (citrát železitý hydrát). Japonská studie se zabývala souvislostí mezi dávkou léku a jeho bezpečností u pacientů na dialýze. Pacienti s hyperfosfatémií užívali každý den uvedený lék nebo placebo. Autoři následně…

Bílé krvinky a gromeluronefritida

20. března 2013, Aktuality
Bílé krvinky neboli leukocyty za normálních okolností zajišťují obranyschopnost organismu. Pokud však dojde k poškození imunitního systému, mohou způsobit zánět poškozující tkáně a orgány organismu vedoucí až k jejich selhání jako např. u pacientů s glomerulone­fritidou. Australští vědci proto…

Světový den ledvin 2013 − rekordní počet vyšetření

19. března 2013, Aktuality
Celkem 3 251 lidí podstoupilo preventivní vyšetření v dialyzačních centrech a nefrologických ambulancí B. Braun Avitum v rámci letošního Světového dne ledvin. Zájem veřejnosti se tak vzhledem k minulému roku zdvojnásobil. Každý pátý člověk neměl výsledky v pořádku a musí se podrobit důkladnému…