Jste zde: Ledviny.cz Články Aktuality

Články

Dárcům ledviny nehrozí akutní dialýza

20. dubna 2012, Aktuality
Podle studie provedené v Kanadě a Spojených státech nemají žijící dárci ledvin vyšší riziko akutní dialýzy než ostatní populace. Experti srovnávali údaje 2 027 dárců s údaji 20 270 osob, které orgán nedarovaly. Po průměrnou dobu sledování 6,6 let podstoupil akutní dialýzu pouze jeden dárce, což se…

Nové cílové hodnoty krevního tlaku pro pacienty s onemocněním ledvin

28. března 2012, Aktuality
Vysoký krevní tlak byl vždy spojován s chronickým onemocněním ledvin. Stále se však mezi lékaři debatuje o tom, jakých cílových hodnot krevní tlaku je nutné dosáhnou, aby se zpomalil postup nemoci vedoucí až k selhání ledvin. Nová studie uvádí, že současné cílové hodnoty krevního tlaku u pacientů…

Setkání pacientů s peritoneální dialýzou

24. března 2012, Aktuality
31. března 2012 pořádá Společnost dialyzovaných a transplantovaných Setkání pacientů s peritoneální dialýzou a v predialýze konající se pod heslem „I dialyzovaný pacient může žít plnohodnotný život…“. V rámci akce proběhne několik přednášek týkající se peritoneální dialýzy, transplantací…

Rekordní účast na Světovém dni ledvin 2012

20. března 2012, Aktuality
I letošní Světový den ledvin se těšil nebývale vysokému zájmu médií i samotné veřejnosti. Rekordních 2 329 lidí v České a Slovenské republice, tedy o 30 % více než minulý rok, si nechalo 8. března zdarma vyšetřit ledviny v nefrologických ambulancích, dialyzačních střediscích B. Braun Avitum a…

Výhody stálého krevního tlaku

20. března 2012, Aktuality
Podle vědců má větší vliv na delší přežití pacientů na hemodialýze stabilita krevního tlaku než jeho hladina. Nová studie pacientů na hemodialýze ukazuje, že déle přežívají pacienti se stabilním krevním tlakem bez ohledu na jeho úroveň, než ti, kteří vykazují zvýšení nebo snížení krevního tlaku…

Rozhlasový příspěvek o dialýze

18. března 2012, Aktuality
Český rozhlas 6 ve svém pravidelném pátečním pořadu Hovory o vědě odvysílal 13. Ledna zajímavý příspěvek o problematice nemocí a selhání ledvin a možnostech náhrady jejich funkce, včetně rozhovoru se dvěma specialisty v daném oboru – MUDr. Ivanou Jordanov, lékařkou dialyzačních středisek…

Protein z krve předpovídá riziko onemocnění ledvin u diabetiků

18. března 2012, Aktuality
Hladiny některých krevních bílkovin podle vědců naznačují, u kterých pacientů s diabetem by se v budoucnosti mohlo vyvinout závažné onemocnění ledvin. Výsledky nedávného výzkumu by tak mohly pomoci lékařům chránit zdraví ledvin u pacientů s diabetem již několik let předtím, než se objeví první…

Poruchy erekce u mužů na dialýze

17. března 2012, Aktuality
Nově publikovaná studie přináší zjištění, že většina mužů na hemodialýze trpí erektilní dysfunkcí, avšak nejsou adekvátně léčeni. Z 946 pacientů mužského pohlaví 83 % uvedlo, že má problémy s poruchou erekce, a 47 % přiznalo dokonce závažné potíže. Nejvyšší výskyt byl zaznamenán u svobodných mužů…