Jste zde: Ledviny.cz Články Aktuality

Články

Doplňky výživy v průběhu dialýzy podporují přežití

10. října 2012, Aktuality
Podle posledních zjištění dokáže užívání doplňků stravy u podvyživených pacientů během hemodialýzy zlepšit jejich přežití a snížit pravděpodobnost hospitalizace. Studie se zúčastnilo 21 117 podvyži­vených pacientů, 7 264 z nich užívalo doplňky výživy v průběhu dialyzační procedury. Pacientům byly…

Setkání pacientů

8. října 2012, Aktuality
26. října v Ostravě a 20. listopadu v Brně se uskuteční setkání pacientů s peritoneální dialýzou a v predialýze, a to pod heslem „I dialyzovaný pacient může žít plnohodnotný život…“. Místem konání je Fakultní nemocnice Ostrava a Innef s.r.o. Brno. Odborníci v oblasti nefrologie účastníky podrobně…

Význam intenzivní kontroly glykémie

1. října 2012, Aktuality
Odborníci se snažili zjistit, zda může intenzivní kontrola glykémie zabránit onemocnění ledvin u pacientů s diabetem 2. typu. Hodnotili výsledky 7 studií zahrnujících 28 065 dospělých, kteří byli sledováni po dobu 2 až 15 let. U pacientů, jejichž glykémie byla pod intenzivní kontrolou, došlo sice…

Co ovlivňuje rozhodování o zahájení náhrady funkce ledvin?

24. září 2012, Aktuality
Průzkum mezi nefrology z 11 evropských zemí se zaměřil na sledování kritérií, podle kterých se lékaři rozhodují, kdy zahájit náhradu funkce ledvin u dospělých pacientů. 443 nefrologů odpovídalo na otázky týkající se cílových úrovní funkce ledvin na začátku dialýzy a faktorů, které urychlují nebo…

Bezdomovci s chronickým onemocněním ledvin

17. září 2012, Aktuality
Američtí nefrologové zjistili, že dospělí bezdomovci trpící chronickým onemocněním ledvin více využívají akutní lékařskou péči a mají vyšší nemocnost a úmrtnost ve srovnání s ostatními pacienty se stejnou diagnózou. Podle autorů byli pacienti bez domova také mladší, většinou mužského pohlaví, bez…

Neléčené selhání ledvin běžnější u starších dospělých

13. září 2012, Aktuality
V kanadské studii měli mladší jedinci větší pravděpodobnost rozvoje onemocnění ledvin vedoucí až k jejich selhání s nutností léčby než osoby staršího věku. U starších účastníků výzkumu však častěji než u těch mladších došlo k rozvoji neléčeného selhání ledvin, tedy bez náhrady funkce…

Chronické onemocnění ledvin u diabetiků zůstává často nerozpoznáno

30. srpna 2012, Aktuality
Chronické onemocnění ledvin bývá často nedostatečně diagnostikováno právě v populaci, která je nejvíce ohrožena, tedy u diabetiků. Tvrdí to alespoň američtí diabetologové. Přibližně 9 tisíc pacientů se v rámci studie podrobilo lékařské prohlídce. Byla jim odebrána krev a moč, provedena podrobná…

Rybí tuk má pozitivní účinky na vytvoření AV graftu

27. srpna 2012, Aktuality
Užívání rybího tuku má pozitivní účinek na kardiovaskulární systém pacientů, u kterých byl v posledním stadiu chronického onemocnění ledvin vytvořen syntetický arteriovenózní graft jako nutný přístup pro hemodialýzu. 99 pacientům byly po vytvoření AV graftu podávány denně čtyři 1gramové kapsle…