Jste zde: Ledviny.cz Články Aktuality

Články

Výběr typu dialýzy a včasné vytvoření AV fistule

18. prosince 2012, Aktuality
Nefrologové v Britské Kolumbii se zaměřili na skupinu pacientů, u kterých byla i přes to, že si původně zvolili peritoneální dialýzu (PD), nakonec zahájena léčba hemodialýzou (HD), avšak bez vytvoření AV fistule.

Odebrání ledviny bez jizev

14. prosince 2012, Aktuality
V rámci největší studie svého druhu bylo zjištěno, že žijící dárci orgánu, kterým byla ledvina odebrána laparoskopicky pomocí jediného řezu přímo v místě pupku, vykazují vyšší spokojenost ve srovnání s dárci, kteří podstoupili tradiční laparoskopickou operaci vedenou více řezy.

Kouření zvyšuje riziko úmrtí na dialýze

12. prosince 2012, Aktuality
Kouření je u hemodialyzovaných pacientů spojeno se zvýšenou úmrtností a rozvojem kardiovaskulárních onemocnění. Nové studie zkoumající tento problém se zúčastnilo 1842 osob. Průměrný věk byl 58 ± 14 let. Na počátku studie bylo 17 % respondentů označeno za běžné kuřáky a 32 % za bývalé kuřáky.…

Vrcholový sport dialýzou nekončí

5. prosince 2012, Aktuality
18. až 25. srpna tohoto roku se v chorvatském Zábřehu konaly 7. evropské hry transplantovaných a dialyzovaných, kterých se zúčastnilo 285 závodníků z 28 zemí. Český tým měl silné zastoupení v mnoha disciplínách. 10 našim sportovcům se podařilo získat rekordní počet medailí – 13 zlatých,…

Riziko selhání ledvin ve středním věku

3. prosince 2012, Aktuality
Podle odborníků má ve středním věku jeden muž ze 40 a jedna žena z 60 vysoké riziko vzniku konečného stadia onemocnění ledvin. Rozsáhlé 11 let trvající kanadské studie se zúčastnilo 1 459 937 mužů a 1 435 584 žen starších 18 let. Z jejích výsledků vyplývá, že riziko vzniku konečného stadia…

Jak vhodně načasovat zavedení peritoneálního katétru?

19. listopadu 2012, Aktuality
Jednou z otázek při zahájení peritoneální dialýzy je správné načasování zavedení peritoneálního katétru. Není dobré umístit katétr příliš brzo, aby pacient nebyl zbytečně vystaven riziku infekce. Zároveň není vhodné čekat příliš dlouho, aby se pacient nedostal do stavu, který již bude neodkladně…

Více ovoce a zeleniny

8. listopadu 2012, Aktuality
Nové výzkumy v oblasti nefrologie a hypertenze vyzdvihují význam hydrogenuhličitanu pro zpomalení progrese chronických chorob ledvin. Původní údaje byly získány při studiích na zvířecích modelech. U krys krmených kyselinotvornou stravou (způsobuje v těle kyselou reakci, snižuje pH) se vyvinula…

Studie nového léku na onemocnění ledvin zastavena

31. října 2012, Aktuality
Společnost Abbott Laboratories ukončila všechny testy nového slibného léku na zpomalení chronické ledvinné nedostatečnosti. Stalo se tak na doporučení nezávislého monitorovacího výboru studie. Důvodem jsou obavy o bezpečnost pacientů kvůli nadměrnému výskytu vážných nežádoucích komplikací a…