Jste zde: Ledviny.cz Články Aktuality

Články

Hormony předpovídají předčasné úmrtí na onemocnění ledvin

12. října 2011, Aktuality
Podle nedávno zveřejněné studie může hladina jistého hormonu v krvi pomoci předpovědět, u kterých pacientů s onemocněním ledvin se objeví srdeční problémy, kteří budou potřebovat dialýzu nebo předčasně zemřou. Testování hladin tohoto hormonu (tzv. FGF-23) v krvi může určit, kteří pacienti…

O dárcovství orgánů a transplantacích v pořadu Moje Medicína

11. října 2011, Aktuality
Transplantace a dárcovství orgánů jsou jedním z nejaktuálnějších témat moderní medicíny. Kvalita života příjemců orgánů bývá velmi podobná jako u zdravých lidí, často mohou pokračovat v práci, v rodinném životě, ve sportovních aktivitách dokonce včetně vrcholového sportu. Jedná se tedy o mimořádně…

Krev v moči znamená zvýšené riziko vzniku onemocnění ledvin

10. října 2011, Aktuality
Podle nedávného výzkumu byli mladí lidé s trvalým mikroskopickým nálezem krve v moči (mikroskopickou hematurií) náchylnější k vývoji terminálního stadia onemocnění ledvin, a to v průběhu sledování po dobu přibližně 20 let. Do studie byly zahrnuty zdravotní údaje od 1 203 626 osob ve věku 16 až…

Kouření je rizikovým faktorem selhání ledvin

9. října 2011, Aktuality
Vědci se při studiu vlivu kouření na poškození ledvin zaměřili zejména na vztah k pohlaví, velikosti dávky a na to, zda ukončení kouření snižuje riziko budoucího selhání ledvin. U mužů se riziko zvyšuje v důsledku kumulativní efektu kouření (účinek je úměrný počtu let strávených kouřením), avšak…

Školení konzultanti zvýší počet dárců orgánů

8. října 2011, Aktuality
Koordinační středisko transplantací pořádá školení pro lékaře, kteří pomohou v Česku zvýšit počet dárců orgánů. Stanou se z nich koordinátoři, kteří budou pomáhat nemocnicím při zavádění systému vyhledávání dárců a péče o ně, dohlížet na dodržování zákonných pravidel souvisejících s dárcovstvím,…

Vysoké hladiny fosfátů brání účinnosti léků na nemoci ledvin

7. října 2011, Aktuality
Vysoká hladina fosforu v krvi znamená u pacientů s chronickým onemocněním ledvin rychlou cestu k selhání ledvin. Zdá se také, že fosfáty navíc ovlivňují účinnost důležitých léků na nemoci ledvin. Vědci studovali zdravotní záznamy 331 pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Pacienti byli…

Poruchy růstu, opožděná puberta a problémy se srdcem u dětí s lehkým onemocněním ledvin

5. října 2011, Aktuality
Podle nového výzkumu se u dětí s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin objevují poruchy růstu, zpoždění nástupu puberty, problémy se srdcem, metabolické problémy a vysoký krevní tlak. Léčba těchto stavů může pomoci zpomalit progresi onemocnění ledvin. Vědci doufali, že identifikují…

Správná technika nordic walking

4. října 2011, Aktuality
Nordic walking čili severská chůze je oblíbená a populární sportovní disciplína, kterou můžete vykonávat v každém věku a s jakoukoliv výkonností. Je vhodná pro lidi s aktivním přístupem k životu, kteří rádi tráví čas v přírodě. Je ideálním sportem nejen pro začátečníky ale i pro ty, kteří by rádi…