Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyZe zahraničních zdrojů Domácí hemodialýza

Domácí hemodialýza

Hemodialýza se nejčastěji provádí ve specializovaných zdravotnických zařízeních – dialyzačních centrech. Pacienti zpravidla navštěvují středisko 3krát týdně, každá procedura trvá okolo 5 hodin. V posledních letech se však stále častěji hovoří také o domácí hemodialýze, kdy si pacient dialyzační péči zajišťuje sám v domácím prostředí. I když se v běžné praxi s domácí hemodialýzou setkáváme pouze zřídka, nejnovější vědecké studie přináší důkazy o jejích nesporných výhodách. Ačkoliv jsou dialyzační přístroje určené pro domácí péči finančně nákladné, jsou stále menší a snadnější k použití a domácí hemodialýza se tak stává praktičtější.

Jak funguje domácí hemodialýza?

Pacient, případně i spolu s rodinným příslušníkem, je nejprve důkladně proškolen zdravotnickým personálem dialyzačního centra.

Během tréninku se pacient učí:

  • připravit si všechny potřebné pomůcky k dialýze
  • zavést jehlu do cévního přístupu
  • kontrolovat dialyzační přístroj
  • kontrolovat krevní tlak a puls
  • vést záznamy o léčbě
  • čistit zařízení a místnost, kde se provádí dialýza
  • objednávat potřebný zdravotní materiál

Školení často trvá 3 až 8 týdnů. Úkolem zdravotnického personálu je zajistit, aby pacient před zahájením domácí péče dokonale zvládal jednotlivé úkony. Pacientům je v případě nenadálého problému k dispozici nonstop telefonní linka. Některé programy umožňují sledování léčby přes internet. Dialyzační přístroj pro domácí použití poskytne pacientovi dialyzační centrum nebo přímo dodavatel či výrobce těchto zařízení. Jednou nebo dvakrát za měsíc je pacientovi doručen dialyzační roztok.

Jednou za měsíc navštěvuje pacient svého nefrologa, dialyzační sestru a dietologa. Je prováděno laboratorní vyšetření vzorku krve, aby byla zjištěna účinnost dialýzy a byly odhaleny případné problémy, jako je anémie nebo vysoká hladina draslíku.

Jak často?

Pacienti si mohou vybrat mezi kratší denní dialýzou nebo delší procedurou probíhající přes noc. Krátká denní domácí hemodialýza (short daily home hemodialysis SDHHD) se provádí 2 až 4 hodiny 5 až 7krát týdně.** Noční domácí hemodialýza** (nocturnal home hemodialysis NHHD) probíhá 3 až 7krát týdně 6 až 10 hodin v noci během spánku.. Přibývá vědeckých důkazů, že klinické výsledky se zlepšují se zvýšením frekvence léčby a nebo délky dialýzy Domácí hemodialýza s sebou nese i některé negativní dopady: domácí dialýza ovlivní chod celé domácnosti, přítomnost dialyzačního přístroje a materiálu vyžaduje určitý prostor, častější a delší dialýza může omezovat denní program nemocného.

Domácí hemodialýza v České republice není prováděna. V USA v raných 70-tých letech až 40% pacientů používalo domácí hemodialýzu, v roce 2008 jen 1,1 %. V Austrálii nyní používá domácí hemodialýzu asi 11% pacientů.

Zdroje:
kidney.niddk.nih­.gov
http://en.wikipedia.org/…hemodialysis
http://www.usrds.org

Doplnění: od 1.1.2015 je domácí hemodialýza hrazena ze zdravotního pojištění. Dialyzační střediska budou postupně rozšiřovat své služby i o tuto možnost dialyzační léčby

6. 10. 2011 | Redakce Ledviny.cz | Ze zahraničních zdrojů

Komentáře

olda (10. 9. 2015 — 17:22)

Fresenius v Německu domácí HD nabízí a u nás nic, tak snad to bude možné.

Věra Fialová (25. 3. 2016 — 17:01)

Dnes 25.3.16 jsem začala domácí HD dialýzu. Obětovala jsem ložnici a dcera se mi odstěhovala s přítelem do podnájmu. Je to perfektní věc. Udělat si dialýzu, kdy já chci a potřebuji a nikdo mi nezávidí, že jsem byla napojena dřív. Moc děkuji B-Braunu a všem co mi pomohli dialýzu doma si provádět.

Tomas Bauer (29. 8. 2018 — 22:07)

Dobrý den.Nemá komentář ale dotaz co vše musím doma připravit na přístroj.. A jaké ma rozměry? Děkuji Bauer.
P.s (je to pro manželku aby nemusela 3× tydně dojíždět)

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.