Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Kouření zvyšuje riziko úmrtí u dialyzovaných pacientů

Kouření zvyšuje riziko úmrtí u dialyzovaných pacientů

Míra, jakou kouření přispívá ke zhoršení zdravotního stavu u osob se selháním ledvin odkázaných na dialyzační léčbu, stále zůstává nejasná. Avšak podle nedávno publikované studie mají dialyzovaní pacienti, kteří kouří, zvýšené riziko úmrtí a nižší pravděpodobnost, že nepodstoupí transplantaci ledvin, než je tomu u dialyzovaných nekuřáků. Uvedené výsledky vycházejí z analýzy dat více než 1 milionu amerických pacientů na dialýze.

Kouření zvyšuje riziko úmrtí u dialyzovaných s kardiovasku­lárními potížemi

Pacienti s již existující ischemickou chorobou srdeční, kteří pokračovali v kouření, měli významně o 14 % zvýšené riziko úmrtí ve srovnání s nekuřáky bez kardiovaskulárního onemocnění. Kuřáci, kteří již prodělali mozkovou mrtvici nebo trpěli onemocněním periferních cév, měli významně vyšší riziko úmrtí ve srovnání s těmi, kteří takové potíže neměli, a to o 22 %. Negativní vliv kouření na úmrtnost byl výrazně vyšší u mladších pacientů než u těch starších. Např. u pacientů mladších 50 let měli kuřáci s ischemickou chorobou o 76 % vyšší riziko úmrtnosti ve srovnání s nekuřáky. Pro srovnání – rozdíl mezi riziky úmrtnosti u kuřáků ve věku 77 let nebo starších s ischemickou chorobou a nekuřáky byl pouze 30 %.

Kouření snižuje i šance na transplantaci

Kuřáci také vykazují podstatně nižší míru transplantací ledvin a negativní dopad kouření byl největší u pacientů s již existujícími kardiovaskulárními chorobami. Pravděpodobnost transplantace ledvin u kuřáků s ischemickou chorobou byla ve srovnání s nekuřáky bez této zdravotní komplikace o 39 % nižší, u osob s prodělanou mozkovou mrtvicí o 50 % nižší a u pacientů s onemocněním periferních cév o 43 % nižší. Výsledky nové studie ukazují, že pokračující kouření u dialyzovaných pacientů výrazně snižuje jejich šanci na transplantaci ledvin a zvyšuje jejich riziko úmrtí. Dialyzovaní pacienti všech věkových kategorií by měli být poučeni o zdravotních výhodách nekuřáctví a měla by jim být nabídnuta odborná pomoc při odvykání kouření.

Zdroje: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27456350 http://www.renalandurologynews.com/…icle/512651/

20. 9. 2016 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.