Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyAktuality Léky ráno, nebo večer?

Léky ráno, nebo večer?

U pacientů s chronickým onemocněním ledvin často nedochází k fyziologickému poklesu krevního tlaku během spánku, což souvisí s vyšším rizikem vzniku kardiovaskulárních příhod. Vědci analyzovali výsledky stávajících studií zahrnující více jak tisíce pacientů s chronickým onemocněním ledvin a hypertenzí a snažili se zjistit, jaký účinek na tento jev bude mít podávání antihypertenziv až ve večerních hodinách. Užití alespoň jednoho léku na snížení krevního tlaku před spaním nesnížilo celkovou úmrtnost nebo úmrtnost z kardiovasku­lárních příčin, ale snížilo výskyt všech sledovaných nežádoucích příhod i počet závažných kardiovaskulárních příhod. Večerní užití antihypertenziva oproti režimu s ranním podáním léku také významně snížilo noční systolický a diastolický krevní tlak (pouze ve vybraných randomizovaných klinických studiích).

U pacientů s chronickým onemocněním ledvin a s vysokým krevním tlakem by proto mělo být zváženo užívání antihypertenziv ve večerních hodinách z důvodu snížení tlaku krve v noci a předcházení nežádoucím příhodám a úmrtím z kardiovasku­lárních příčin. Uvedené výsledky však bude zapotřebí ověřit v dalších studiích.

prosinec 2014

http://www.karger.com/…lText/368456

27. 1. 2015 | Redakce Ledviny.cz | Aktuality

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.