Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyAktuality Rizikové faktory pro vznik arteriální hypertenze

Rizikové faktory pro vznik arteriální hypertenze

Primární arteriální hypertenze je významným zdravotním problémem po celém světě. Rizikové faktory přispívající k rozvoji této choroby zkoumali vědci v srbském Bělehradě. Studie se zúčastnilo 63 pacientů, u kterých byla diagnostikována arteriální hypertenze a 63 osob, které tvořily kontrolní skupinu. Všichni vyplnili dotazník založený na sociodemografických charakteristikách respondentů (pohlaví, věk, bydliště, úroveň vzdělání, povolání, rodinný stav, socioekonomický status) a jejich návycích (kouření, konzumace alkoholu, fyzická aktivita).

Mezi skupinou pacientů s arteriální hypertenzí a kontrolní skupinou existovaly významné rozdíly v úrovni vzdělání a v intenzitě kouření a také v nadměrné tělesné hmotnosti, obezitě (měřeno pomocí BMI) a obvodu pasu. Z výsledků studie vyplývá, že rizikovým faktorem spojeným s arteriální hypertenzí bylo zejména nízké vzdělání, dlouhodobé kouření, nadměrná tělesná hmotnost a obezita.

únor 2014

Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24496336?…

27. 3. 2014 | Redakce Ledviny.cz | Aktuality

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.