Jste zde: Ledviny.cz Články Transplantace

Články

Předtransplantační proces z pohledu dárce

24. listopadu 2017, Transplantace
Člověk, který se rozhodne pro dárcovství orgánu, musí podstoupit detailní a komplexní vyšetření, aby se minimalizovalo riziko jakéhokoliv možného poškození jeho zdraví. Tento proces bývá zdlouhavý, invazivní a emocionálně náročný, přičemž až pětina potenciálních dárců musí být odmítnuta. Nedávný…

Nejefektivnější strategie pro podporu dárcovství

26. října 2017, Transplantace
Potřeba zvýšit počet živých dárců orgánů, kteří budou ochotni poskytnout svoji ledvinu, aby zachránili život svým blízkým se selháním ledvin, je celosvětový problém. Nová analýza kanadských vědců naznačuje, že pro podporu dárcovství orgánů od živých dárců jsou nejúčinnější vzdělávací strategie…

Transplantace a dárcovství v Evropě v číslech

22. října 2017, Transplantace
Evropské ústředí pro kvalitu léčiv a zdravotní péče Rady Evropy (EDQM, European Directorate for the Quality of Medicines) vydalo informace, které ilustrují stav dárcovství a transplantací orgánů v Evropě podle nejnovějších dostupných údajů. Transplantace a dárcovství v Evropě v roce…

Průlomový objev v oblasti regenerativní medicíny

24. září 2017, Transplantace
Výzkumníci z univerzity v americkém Ohiu vyvinuli novou technologii, tzv. tkáňovou nanotransfekci (TNT), pomocí níž dokážou generovat jakýkoliv typ tělních buněk. Tato metoda by mohla být v budoucnu použita k regeneraci poraněné tkáně nebo k obnovení funkce stárnoucí tkáně, včetně nervových buněk,…

Nanočástice dokážou přelstít tělo, aby přijalo transplantovaný orgán

9. září 2017, Transplantace
Navzdory významnému pokroku v oblasti transplantologie riziko odmítnutí nového orgánu stále přetrvává jako významná posttransplantační komplikace. Vědcům z Yaleské univerzity se podařilo za využití nanotechnologie vyvinout novou léčebnou metodu, která dokáže zabránit imunitnímu systému příjemce…

Kalkulačka pro odhad úspěšnosti transplantace

7. srpna 2017, Transplantace
Vědci vyvinuli kalkulačku, která odhaduje pravděpodobnost, s jakou u daného příjemce ledviny od konkrétního žijícího dárce zůstane transplantovaný orgán funkční po dobu 5 a 10 let po transplantaci. Takové informace by byly užitečné zejména pro výběr nejvhodnějšího žijícího dárce. Neshody mezi…

Transplantace diabetických ledvin je lepší než zůstat na čekací listině

18. července 2017, Transplantace
Nový výzkum odhalil, že transplantace „vysoce rizikových“ ledvin od zemřelých dárců s diabetem představuje pro mnoho pacientů větší pravděpodobnost přežití, než kdyby zůstali na čekací listině. Ledviny diabetických dárců snížily úmrtnost o 9 % Vědci z Pensylvánské univerzity z americké…

Transplantace ledvin infikovaných hepatitidou neinfikovaným příjemcům

7. července 2017, Transplantace
Transplantologie se stále potýká s nedostatkem orgánů pro pacienty na čekací listině. Přímo působící antivirové látky, které jsou spojeny s vysokou mírou vyléčení hepatitidy C a zvládnutelnými vedlejšími účinky otevírají nové možnosti, jak navýšit množství dostupných orgánů o vysoce kvalitní…