Jste zde: Ledviny.cz Články Transplantace

Články

Studie kvantifikovala riziko selhání ledvin u žijících dárců

27. června 2017, Transplantace
Vědci vyvinuli metodu, která umožňuje odhad individuálních rizik pro rozvoj selhání ledvin u dárců orgánu. Mohla by být užitečná nejen pro osoby, které zvažují darování ledviny, ale i při stanovení prognózy dlouhodobého rizika u žijících dárců a pro ošetřující lékaře monitorující jejich…

Nestejná váha a pohlaví u dárce a příjemce mohou ovlivnit přežití štěpu

14. května 2017, Transplantace
Nová studie ukazuje, že úspěšnost transplantace ledviny může částečně záviset také na hmotnosti a pohlaví dárce ledviny. Již předchozí výzkum ukázal, že může existovat vyšší riziko selhání transplantované ledviny, pokud dárce ledviny je menší než příjemce. Důvodem je pravděpodobně zvýšená zátěž…

Jak „bezpečné“ je darovat ledvinu?

29. dubna 2017, Transplantace
Současné studie ukazují, že transplantace ledviny od žijícího dárce je ve srovnání s transplantací orgánu od zemřelého dárce spojena s delším přežitím jak štěpu, tak i pacienta. Darování orgánu je tedy pro příjemce jistě přínosem. Jak jsou na tom ale ve skutečnosti dárci? Své stanovisko k uvedené…

3D tištěné orgány mohou být brzy k dispozici

13. března 2017, Transplantace
Jednou ze slibných metod, která by mohla vyřešit nedostatek orgánů k transplantacím, je možnost jejich vytištění pomocí 3D tiskárny. Ačkoliv trojrozměrný tisk nachází v dnešní době široké využití, tzv. „bioprinting“, tedy části těla vyrobené pomocí 3D tisku, zůstává do značné míry…

Anti-TNF alfa terapie u pacientů po transplantaci ledviny

25. listopadu 2016, Transplantace
Výsledky nedávné studie naznačují, že u většiny pacientů po transplantaci ledviny, kteří užívali tzv. anti-TNF alfa terapii, nedošlo ke snížení funkce ledviny, i když u několika z nich byly zaznamenány komplikace, jako je výskyt infekce, novotvarů či odmítnutí ledviny. Zjištění dále podporují…

Mikroorganismy ovlivňují úspěšnost transplantace

21. srpna 2016, Transplantace
Výzkumníci z Univerzity v Chicagu prokázali, že mikrobiota lidského těla, tedy bakterie, viry a další mikroorganismy žijící na kůži a v trávicím systému, významně ovlivňuje schopnost organismu přijmout transplantovaný orgán. Kožní štěpy u myší, kterým byla před transplantací podávána antibiotika,…

Nekompatibilní transplantace může být výhodnější než čekání na optimálního dárce

27. dubna 2016, Transplantace
Transplantace navzdory HLA nekompatibilitě dárce a příjemce může představovat výrazně lepší dlouhodobou možnost přežití než dlouhé čekání na kompatibilního dárce. Takové výsledky alespoň naznačuje americká studie zahrnující více než 1 000 nekompa­tibilních transplantací ledvin. HLA kompatibilita…

Někteří lidé výjimečně tolerují transplantovaný orgán i bez imunosupresiv

16. března 2016, Transplantace
Zdá se, že pacienti po transplantaci ledvin, kteří neužívají imunosupresivní léky a přitom vykazují dlouhodobé přežívání nového orgánu bez známek jeho odmítnutí, se vyskytují pouze výjimečně. Cílem rozsáhlého celoevropského průzkumu bylo identifikovat takové pacienty, popsat je a určit, jak často…