Jste zde: Ledviny.cz Články Transplantace

Články

Kalkulačka pro odhad úspěšnosti transplantace

7. srpna 2017, Transplantace
Vědci vyvinuli kalkulačku, která odhaduje pravděpodobnost, s jakou u daného příjemce ledviny od konkrétního žijícího dárce zůstane transplantovaný orgán funkční po dobu 5 a 10 let po transplantaci. Takové informace by byly užitečné zejména pro výběr nejvhodnějšího žijícího dárce. Neshody mezi…

Transplantace diabetických ledvin je lepší než zůstat na čekací listině

18. července 2017, Transplantace
Nový výzkum odhalil, že transplantace „vysoce rizikových“ ledvin od zemřelých dárců s diabetem představuje pro mnoho pacientů větší pravděpodobnost přežití, než kdyby zůstali na čekací listině. Ledviny diabetických dárců snížily úmrtnost o 9 % Vědci z Pensylvánské univerzity z americké…

Transplantace ledvin infikovaných hepatitidou neinfikovaným příjemcům

7. července 2017, Transplantace
Transplantologie se stále potýká s nedostatkem orgánů pro pacienty na čekací listině. Přímo působící antivirové látky, které jsou spojeny s vysokou mírou vyléčení hepatitidy C a zvládnutelnými vedlejšími účinky otevírají nové možnosti, jak navýšit množství dostupných orgánů o vysoce kvalitní…

Studie kvantifikovala riziko selhání ledvin u žijících dárců

27. června 2017, Transplantace
Vědci vyvinuli metodu, která umožňuje odhad individuálních rizik pro rozvoj selhání ledvin u dárců orgánu. Mohla by být užitečná nejen pro osoby, které zvažují darování ledviny, ale i při stanovení prognózy dlouhodobého rizika u žijících dárců a pro ošetřující lékaře monitorující jejich…

Nestejná váha a pohlaví u dárce a příjemce mohou ovlivnit přežití štěpu

14. května 2017, Transplantace
Nová studie ukazuje, že úspěšnost transplantace ledviny může částečně záviset také na hmotnosti a pohlaví dárce ledviny. Již předchozí výzkum ukázal, že může existovat vyšší riziko selhání transplantované ledviny, pokud dárce ledviny je menší než příjemce. Důvodem je pravděpodobně zvýšená zátěž…

Jak „bezpečné“ je darovat ledvinu?

29. dubna 2017, Transplantace
Současné studie ukazují, že transplantace ledviny od žijícího dárce je ve srovnání s transplantací orgánu od zemřelého dárce spojena s delším přežitím jak štěpu, tak i pacienta. Darování orgánu je tedy pro příjemce jistě přínosem. Jak jsou na tom ale ve skutečnosti dárci? Své stanovisko k uvedené…

3D tištěné orgány mohou být brzy k dispozici

13. března 2017, Transplantace
Jednou ze slibných metod, která by mohla vyřešit nedostatek orgánů k transplantacím, je možnost jejich vytištění pomocí 3D tiskárny. Ačkoliv trojrozměrný tisk nachází v dnešní době široké využití, tzv. „bioprinting“, tedy části těla vyrobené pomocí 3D tisku, zůstává do značné míry…

Anti-TNF alfa terapie u pacientů po transplantaci ledviny

25. listopadu 2016, Transplantace
Výsledky nedávné studie naznačují, že u většiny pacientů po transplantaci ledviny, kteří užívali tzv. anti-TNF alfa terapii, nedošlo ke snížení funkce ledviny, i když u několika z nich byly zaznamenány komplikace, jako je výskyt infekce, novotvarů či odmítnutí ledviny. Zjištění dále podporují…