Jste zde: Ledviny.cz Články Transplantace

Články

Mikroorganismy ovlivňují úspěšnost transplantace

21. srpna 2016, Transplantace
Výzkumníci z Univerzity v Chicagu prokázali, že mikrobiota lidského těla, tedy bakterie, viry a další mikroorganismy žijící na kůži a v trávicím systému, významně ovlivňuje schopnost organismu přijmout transplantovaný orgán. Kožní štěpy u myší, kterým byla před transplantací podávána antibiotika,…

Nekompatibilní transplantace může být výhodnější než čekání na optimálního dárce

27. dubna 2016, Transplantace
Transplantace navzdory HLA nekompatibilitě dárce a příjemce může představovat výrazně lepší dlouhodobou možnost přežití než dlouhé čekání na kompatibilního dárce. Takové výsledky alespoň naznačuje americká studie zahrnující více než 1 000 nekompa­tibilních transplantací ledvin. HLA kompatibilita…

Někteří lidé výjimečně tolerují transplantovaný orgán i bez imunosupresiv

16. března 2016, Transplantace
Zdá se, že pacienti po transplantaci ledvin, kteří neužívají imunosupresivní léky a přitom vykazují dlouhodobé přežívání nového orgánu bez známek jeho odmítnutí, se vyskytují pouze výjimečně. Cílem rozsáhlého celoevropského průzkumu bylo identifikovat takové pacienty, popsat je a určit, jak často…

Kdo dostane orgán?

28. října 2015, Transplantace
Představte si, že existuje 12 pacientů, kteří potřebují nové ledviny, avšak k dispozici je pouze šest orgánů. Jakým způsobem byste je rozdělili? Nový výzkum provedený sociálními psychology ve Spojených státech naznačuje, že vaše odpověď bude záviset na tom, jak vám budou jednotliví pacienti…

Selhání ledvin po transplantaci a protilátky

24. října 2015, Transplantace
Podle nedávných zjištění může hlavní typ protilátek přítomných v krvi po transplantaci určovat pravděpodobnost odmítnutí orgánu. To by mohlo lékařům pomoci identifikovat pacienty, kteří potřebují agresivnější léčbu, aby ochránili zdraví transplantovaného orgánu. Protilátky proti dárcovským HLA…

Mírné zchlazení k úspěšnější transplantaci

29. září 2015, Transplantace
V současné době se opožděný nástup funkce ledviny, který vyžaduje dialyzační léčbu v průběhu 7 dnů po transplantaci, objevuje celosvětově u přibližně 40 % příjemců orgánu. Tato komplikace je spojena jak se zvýšenými náklady na zdravotní péči, tak se snížením dlouhodobé funkce darovaných orgánů.…

Funkce zbylé ledviny u žijící dárců se časem zlepšuje

7. září 2015, Transplantace
Bezprostředně po darování orgánu vykazují žijící dárci mírné snížení funkce ledvin, ta se ale podle nových zjištění v průběhu času zlepšuje. Ve Spojených státech právě probíhá ojedinělý výzkum, při němž jsou sledováni žijící dárci ledvin. Odborníci sice předpokládají, že dárcovství ledviny od…

Potvrzeno lepší přežití po transplantaci

8. dubna 2015, Transplantace
Autoři rozsáhlé americké studie, která je doposud největší studií zkoumající výsledky transplantací, vypočítali, že transplantace orgánů ve Spojených státech zachránily v součtu u všech pacientů po dobu 25 let celkem téměř 2,3 milionu let života. Roky života navíc Vědci analyzovali údaje…