Jste zde: Ledviny.cz Články Transplantace

Články

Dárcovství ledvin od HIV pozitivních má naději

16. března 2015, Transplantace
Podle nejnovější jihoafrické studie mají HIV pozitivní pacienti se selháním ledvin, kterým byla transplantována ledvina od jiné HIV pozitivní osoby, stejně dobré zdravotní výsledky jako ti, kteří získali orgán od neinfikovaného dár­ce. Výsledky jsou podobné jako u HIV negativních dárců Od září…

Starší dárci ledvin s hypertenzí nejsou ohroženi

19. února 2015, Transplantace
Aktuální nefrologická studie naznačuje, že darování ledviny může být bezpečné i pro osoby s vysokým krevním tlakem, pokud jsou důkladně sledovány. Ačkoliv hypertenze může mít negativní vliv na funkci ledvin, u starších dárců s vysokým krevním tlakem po darování orgánu je funkčnost ponechané…

Těhotenství po transplantaci je bezpečné

21. ledna 2015, Transplantace
Transplantace provází užívání imunosupresivních léčiv. Těhotenství při jejich užívání je velkou výzvou současného zdravotnictví, a proto výsledky studií zabývajících se otázkou vlivu tohoto typu léčiv na průběh těhotenství jsou důležité. Z údajů amerického Národního registru těhotných žen po…

Infekce BK virem po transplantaci ledvin

8. ledna 2015, Transplantace
BK virus je široce rozšířený lidský polyomavirus, který nepředstavuje pro zdravé osoby s dobře fungujícím imunitním systémem významné nebezpečí. Pokud jsou však imunitní funkce organismu narušeny, může být příčinou různých chorob močového ústrojí. Virus způsobuje také tzv. BK nefropatii, a je…

Má obezita vliv na délku hospitalizace při transplantaci ledvin?

2. prosince 2014, Transplantace
Obezita bývá u některých onemocnění často spojována s vyššími léčebnými náklady z důvodu delší doby hospitalizace. Tento problém však prozatím nebyl podrobně zkoumán u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Předmětem nedávné studie byla délka doby hospitalizace pacientů po transplantaci ledvin,…

Obavy z transplantace ledvin

16. listopadu 2014, Transplantace
Americká studie z nedávné doby odhalila skutečnost, že mnoho pacientů se selháním ledvin má obavy z transplantace orgánu. Strach mají zejména starší pacienti a ženy. Vědci se snažili pochopit příčiny těchto pocitů u dialyzovaných pacientů a charakterizovat typy pacientů, kterých se tyto obavy…

Duální transplantace ledvin

31. října 2014, Transplantace
Při tzv. duální transplantaci ledvin jsou transplantovány příjemci obě ledviny zemřelého dárce. Důvodem bývá skutečnost, že ledviny nebyly shledány jako vhodné pro izolovanou transplantaci kvůli své omezené funkčnosti. Tato metoda umožňuje rozšířit kritéria použití u orgánů, které nelze použít…

Transplantace ledvin nabízí ve srovnání s domácí dialýzou delší přežití

7. srpna 2014, Transplantace
Kanadská studie přináší nové výsledky týkající se srovnání transplantace a domácí hemodialýzy. Transplantace znamená pro pacienty vyšší pravděpodobnost, že jejich léčba bude úspěšná a že budou žít déle, ale může naopak zvýšit riziko hospitalizace během prvního roku po zákroku. Výsledky tak…