Jste zde: Ledviny.cz Články Transplantace

Články

Infekce BK virem po transplantaci ledvin

8. ledna 2015, Transplantace
BK virus je široce rozšířený lidský polyomavirus, který nepředstavuje pro zdravé osoby s dobře fungujícím imunitním systémem významné nebezpečí. Pokud jsou však imunitní funkce organismu narušeny, může být příčinou různých chorob močového ústrojí. Virus způsobuje také tzv. BK nefropatii, a je…

Má obezita vliv na délku hospitalizace při transplantaci ledvin?

2. prosince 2014, Transplantace
Obezita bývá u některých onemocnění často spojována s vyššími léčebnými náklady z důvodu delší doby hospitalizace. Tento problém však prozatím nebyl podrobně zkoumán u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Předmětem nedávné studie byla délka doby hospitalizace pacientů po transplantaci ledvin,…

Obavy z transplantace ledvin

16. listopadu 2014, Transplantace
Americká studie z nedávné doby odhalila skutečnost, že mnoho pacientů se selháním ledvin má obavy z transplantace orgánu. Strach mají zejména starší pacienti a ženy. Vědci se snažili pochopit příčiny těchto pocitů u dialyzovaných pacientů a charakterizovat typy pacientů, kterých se tyto obavy…

Duální transplantace ledvin

31. října 2014, Transplantace
Při tzv. duální transplantaci ledvin jsou transplantovány příjemci obě ledviny zemřelého dárce. Důvodem bývá skutečnost, že ledviny nebyly shledány jako vhodné pro izolovanou transplantaci kvůli své omezené funkčnosti. Tato metoda umožňuje rozšířit kritéria použití u orgánů, které nelze použít…

Transplantace ledvin nabízí ve srovnání s domácí dialýzou delší přežití

7. srpna 2014, Transplantace
Kanadská studie přináší nové výsledky týkající se srovnání transplantace a domácí hemodialýzy. Transplantace znamená pro pacienty vyšší pravděpodobnost, že jejich léčba bude úspěšná a že budou žít déle, ale může naopak zvýšit riziko hospitalizace během prvního roku po zákroku. Výsledky tak…

Věk jako kontraindikace transplantace

4. srpna 2014, Transplantace
Po mnoho let byl pokročilý věk považován za překážku transplantace ledvin. Většina starších pacientů nebyla zařazena na čekací listinu, protože jejich zdravotní stav a komplikace po zákroku mohly vést ke ztrátě pohyblivosti, nezávislosti a předčasné smrti. Nicméně se stále lepšími výsledky…

Nová léčebná strategie proti odmítnutí orgánu po transplantaci

6. června 2014, Transplantace
Výsledky experimentů na myších ukazují, že nová léčebná strategie dokáže cíleně oslabit imunitní odpověď organizmu proti transplantovanému orgánu. Pokusy byly provedeny na myších modelech při transplantaci buněk Langerhansových ostrůvků slinivky břišní, jejímž cílem je obnovení sekrece inzulínu a…

Test moči detekuje příčinu dysfunkce ledvin po transplantaci

8. května 2014, Transplantace
Nová metoda vyšetření moči dokáže odlišit běžné příčiny dysfunkce ledvin u pacientů po transplantaci ledvin. Pokud má osoba po transplantaci zvýšenou hladinu kreatininu v moči, test by měl odhalit, co je příčinou. Pacienti by se tak mohli vyhnout invazivní biopsii ledvin. Optimální léčba vyžaduje…