Jste zde: Ledviny.cz Články Ze zahraničních zdrojů

Články

Ženy s menší pravděpodobností zahajují hemodialýzu s AV fistulí

Výsledky rozsáhlé americké studie zkoumající data více než 187 tisíc pacientů na hemodialýze, kteří zahájili dialýzu v rozmezí let 2006 až 2009, ukazují, že pravděpodobnost zahájení hemodialýzy pomocí arteriovenózní píštěle je o 31 % nižší u žen než u mužů.

Dodržování diety a příjem živin na hemodialýze

Dietní omezení doporučená pro pacienty na hemodialýze nemusí být vždy snadné dodržovat. Někdy mohou mít navíc za následek nedostatečný příjem živin. Španělská studie výzkumníků z Kanárských ostrovů posuzovala kvalitu stravy pacientů na hemodialýze a zároveň to, jak se jim daří doporučené dietní…

Patří pizza do ledvinné diety?

13. července 2015, Ze zahraničních zdrojů
Pizza patří ve Spojených státech k nejčastěji konzumovaným potravinám. Průzkumy ukazují, že přibližně 13 % Američanů jí pizzu každý den. Pizza může představovat až 25 % denní potřeby energie dne a je významným faktorem, který přispívá k příjmu sodíku v rámci typické americké stravy. Jaký problém…

Selhání ledvin u mužů souvisí s rizikovými faktory v dospívání

11. listopadu 2014, Ze zahraničních zdrojů
Švédští výzkumníci identifikovali u mužů středního věku rizikové faktory přítomné v dospívání, které mohou předpovídat budoucí riziko selhání ledvin, jako konečného stádia chronického onemocnění ledvin. Patří mezi ně proteinurie, sedimentace červených krvinek (jednoduchý test pomáhající detekovat…

Edukace diabetiků zlepšuje jejich zdraví

26. září 2014, Ze zahraničních zdrojů
Výsledky experimentu z Newyorské presbiteriánské nemocnice naznačují, že vzdělávání diabetiků v problematice jejich nemoci má pozitivní vliv na jejich zdravotní stav a kvalitu života. U pacientů s cukrovkou, kteří prošli speciálním školícím programem, v němž byli poučeni o prevenci a rizicích…

Rodinná diagnóza selhání ledvin

17. září 2014, Ze zahraničních zdrojů
Překvapivá zjištění přináší norská studie, které se zúčastnilo více než 5 milionů Norů. Bylo objeveno, že diagnóza selhání ledvin jako následek chronického onemocnění ledvin se často kumuluje v rámci rodin, a to včetně renálního selhání bez známých dědičných příčin. Vyšší riziko selhání ledvin…

Téměř 10 % dospělých v USA trpí diabetem

2. července 2014, Ze zahraničních zdrojů
Procento Američanů s diabetem se od roku 1988 zdvojnásobilo. Podle posledních výzkumů téměř jeden z 10 dospělých v USA trpí cukrovkou. Na přelomu 80. a 90. let minulého století činil podíl lidí s diabetem v americké populaci 5,5 %. Do roku 2010 tento počet vzrostl na 9,3 %. To znamená, že v roce…

Vliv stravy na stav pacientů s chronickým onemocněním ledvin

27. května 2014, Ze zahraničních zdrojů
Výživa má výrazný vliv na stav chronického onemocnění ledvin. Existuje však jen málo studií, které se věnují souvislostem mezi stravovacími zvyklostmi a vývojem choroby. Studie amerických vědců zabývající se dopadem 5 stravovacích modelů na funkci ledvin dokazuje pozitivní vliv ovoce a zeleniny a…
Stránkování: 1 2 3 4 5