Jste zde: Ledviny.cz Články

Články

Téměř dvakrát více dialyzovaných než před 10 lety

30. dubna 2018, Aktuality
V České republice narostl počet pacientů na dialýze za posledních 10 let téměř o polovinu. Počet narůstá i přes úspěšnou podporu transplantací a preventivních vyšetření. Zatímco v roce 2006 docházelo na dialýzu asi 4800 lidí, předloni už jich bylo o 2000 víc. V roce 2016 bylo asi 72 %…

Jak zvládnout seznamování s onemocněním ledvin

30. dubna 2018, Život s dialýzou
Onemocnění ledvin je součástí vašeho života, ale neříká nic o tom, jaký jste člověk. Proto vaše diagnóza není něco, co musíte okamžitě sdělit hned na první schůzce. Přesto dříve nebo později nastane v novém vztahu okamžik, kdy je vhodné partnera s touto skutečností seznámit. Onemocnění ledvin však…

Prototyp nového náramku hlídá životní funkce

27. dubna 2018, Aktuality
Student Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně Svätopluk Blažej vyvinul náramek, který dokáže kontinuálně sledovat dech, puls a tělesnou teplotu. Umí také upozornit nositele, když se při narušení základních životních funkcí ocitne v ohrožení života, a…

Péče o cévní přístup brání komplikacím

25. dubna 2018, Život s dialýzou
Úspěšnost dialyzační léčby závisí do značné míry na bezpečném cévním přístupu. Při hemodialýze jde zejména o AV fistuli (spojení tepny a žíly na předloktí), AV graft (propojení žíly a tepny pomocí spojky z umělého materiálu, nejčastěji na předloktí) a centrální žilní katétr (speciální plastové…

Trénink paměti nás chrání před demencí

24. dubna 2018, Aktuality
Březnový Národní týden trénování paměti upozornil na problematiku zhoršování kognitivních funkcí u starší populace, které v mnoha případech končí až diagnózou Alzheimerovy choroby. Problémy s pamětí se během stárnutí objevují postupně. Patrnější se zpravidla stávají mezi 50. a 60. rokem života.…

Abnormality lze odhalit už 20 let před diagnózou diabetu

Podle nové švédské studie je riziko vývoje diabetu 2. typu spojeno s mírným zvýšením krevní hladiny glukózy a lipidů více než 20 let před skutečnou diagnózou onemocnění. Za 20 let zjištěno 28 tisíc případů diabetu Vědci hodnotili údaje týkající se hladiny glukózy v krvi na lačno a sledovali…

Méně mužských dárců v USA

17. dubna 2018, Aktuality
Z amerického registru příjemců orgánů vyplývá, že od roku 2005 do roku 2015 došlo k poklesu počtu žijících dárců ledvin mužského pohlaví, zatímco počty živých dárkyň zůstávají stabilní. Objeven byl také zajímavý vztah mezi příjmy a změnami v dárcovství v průběhu času u obou pohlaví. U žen byly…

Přínosy kombinace hemodialýzy a peritoneální dialýzy

Podle nové japonské studie vykazují pacienti léčení kombinací hemodialýzy a peritoneální dialýzy od začátku renální substituční terapie lepší výsledky oproti pacientům, kteří podstupují pouze jednu terapii. Kombinovaná léčba umožnila studované skupině pacientů zůstat na dialýze více než…