Jste zde: Ledviny.cz Zdravé a nemocné ledviny Co je to náhrada funkce ledvin

Co je to náhrada funkce ledvin

Funkce ledvin

Hlavní funkcí ledvin v organismu je očištění krve od odpadních látek, které se v ní hromadí (draslík, močovina atd.). Tyto látky vylučujeme spolu s přebytečnou vodou v podobě moči. Tak ledviny regulují i množství vody v těle. Pokud dojde k selhání jejich činnosti (dočasnému nebo trvalému),…

Typy náhrady ledvin

Je více možností, jak nahradit funkci ledvin: Hemodialýza Peritoneální dialýza Transplantace ledvin Konzervativní terapie

Komplikace

Nic v lidském životě neprobíhá zcela hladce, a tak je nutné zmínit i komplikace, které mohou provázet náhradu ledvinné funkce.

Dialýza v dialyzačních centrech

Dialýza se nejčastěji provádí ve specializovaných zdravotnických zařízeních – dialyzačních centrech. Některá centra jsou přímo v areálu nemocnice a poskytují jí své služby (např. akutní dialýzy, léčba otrav apod.), jiná jsou více či méně samostatná. I tato střediska ale úzce spolupracují…

Domácí dialýza

Mluvíme- li o domácí dialýze, máme nejčastěji na mysli některou z forem peritoneální dialýzy, nejčastěji CAPD dialýzu. Tu provádí pacient sám obvykle čtyřikrát za den v pohodlí svého domova. Jedna výměna dialyzačního roztoku v peritoneu zabere okolo 30 minut a není nijak náročná.