Lékaři radí

Dobrý den, otci selhávají ledviny. Je čtyři roky pod dohledem nefrologa. Poslední výsledky CKD-EPI 0,22ml/s. Lékařka mluví o dialyze. Můj dotaz zní, jak je možné dostat se na čekací listinu na ledvinu, o tom totiž nikdy nepadlo ani slovo. Velice děkuji za odpověď

MUDr. Roman Kantor

MUDr. Roman Kantor

19. 01. 2017

Dobrý den. Moje otázka zní, proč jste to slovo nepoložil vy nebo váš otec, když dosud nepadlo? Slova nepadají sama, musí být někým vyslovena.

Pacient léčený v nefrologické ambulanci pro chronické selhání ledvin, u něhož postupně dochází k progresi onemocnění je připravován na léčbu náhradou funkce ledvin – z anglického originálu RRT = renal replacement therapy. S pacientem a pokud možno i s jeho blízkými, jsou podrobně probrány nabízené možnosti v tomto pořadí:

  1. možnost transplantace od žijícího dárce, pokud takový je k dispozici.
  2. volba mezi peritoneální dialýzou a hemodialýzou a podle rozhodnutí pacienta optimální příprava na vybranou metodu
  3. současně s bodem 2 nebo v době zahájení některé z dialýz provedení potřebných vyšetření a zařazení do čekací listiny na transplantaci ledviny od zemřelého dárce.
  4. ve výjimečných případech je zvažována konzervativní léčba bez zahájení náhrady funkce ledvin.

Toto je ideální schéma. Pokud pacient trpí stavy, které znemožňují transplantaci ledviny, ošetřující lékař tuto volbu nemusí vůbec zmínit a navrhuje jen možnosti dialýzy. Některé stavy však mohou znamenat jen tzv relativní kontraindikaci a ve sporných případech v případě zájmu pacienta je pacient s výsledky vyšetření odeslán do spádového transplantačního centra ke konzultaci.

V České republice se pohybuje průměrné procento dialyzovaných pacientů, kteří jsou současně zařazeni na čekací listině k transplantaci ledviny kolem 11%. Důvodem je přitomnost četných doprovodných onemocnění a stavů, u nichž mohou převážit rizika transplantace nad dialýzou, případně nemusí transplantace znamenat zlepšení kvality a prognózy nemocného.

Jak je na tom konkrétně váš otec je nutno zjistit přímo u ošetřujícího lékaře. Velmi doporučujeme při příští kontrole otce doprovodit na kontrolu a všechny otázky probrat s lékařem. Každý pečující lékař je za zájem rodiny vděčný a stanovení optimálního léčebného postupu u konkrétního pacienta je vhodné řešit ve spolupráci s nejbližším členem rodiny. Stanovení plánu musí přihlížet nejen k výsledkům laboratorních vyšetření, ale i celkovému stavu pacienta a jeho zájmům a přáním.

Vaši poradci