Jste zde: Ledviny.cz Poradnadušnost

dušnost

Dobrý den,mamka dojíždí již 4,5roku na dialýzu. Měla problémy i s cévami DK, které jsou pravidelně kontrolovány na kontrolním Doppleru co půl roku. Nicméně v posledních měsících má mamka problémy s dýcháním, zvláště ve večerních hodinách, po 22hod. Jelikož pravidelně s přestávkami dostává erytropoetin, nepřičítám to problému s transportem kyslíku ve tkáních, takže se ptám – proč se mamka zvláště večer dusí, nemůže dýchat? Vodu na plicích nemá, jezdí 4 x týdně na dialýzu kvůli tomu. Takže kde je problém:?Mamce je 67let. Děkuji, Lenka

MUDr. Roman Kantor

MUDr. Roman Kantor

27. 12. 2013

Dialýza 4× týdně určitě neuškodí, ale není to standardní léčba. Jedním z důvodů, proč je přidána čtvrtá dialýza bývají velké váhové přírustky. Váhové přírůstky bývají větší u pacientů s žízní, u těch, co již nemočí. Přírůstek by měl v optimálním případě dosahovat 2,5% váhy pacienta – tedy kolem 2 kg. Někteří pacienti však nedokáží přes opakované poučení o dietních opatřeních tyto přírůstky mít pod kontrolou, a pak se setkáváme s přírůstky i 6 i více kg od minulé dilaýzy. Takový přírůstek samozřejmě vede k převodnění a dušnosti. Dalším důvodem je stanovení suché váhy, tedy váhy, se kterou pacient opouští dialýzu. Jde o to, aby pacient po dialýze neměl žádnou přebytečnou vodu. Léčba erytropoetinem zlepšuje krevní obraz, to ale automaticky neznamená, že pacient opravdu má hladinu hemoglobinu nad 100. Jindy dušnost a slabost bývá spojena s vysokou hladinou draslíku. Dalším faktorem může být hyperkinetická arteriovenózní fistule – tedy stav, kdy tepenno žilní spojkou, která je používaná k napojení dialýzy, protéká příliš mnoho krve – tedy kolem 1500 a více ml/minutu. To byly důvody dialyzační. Samozřejmě dušnost má celou řadu jiných příčin. Jako první je nutno myslet na onemocnění srdce – chlopenní vady, kardiální dysfunkce – lze odhalit pomocí echografického vyšetření. Dále ischemická choroba srdeční, plicní embolie, onemocnění průdušek a řada dalších. Rozhodně údaj o nočních dušnostech je nutno nejdříve řešit s lékařem na středisku a po vyloučení příčin spojených s dialyzační léčbou je nutno hledat pomoc dále.