Jste zde: Ledviny.cz Poradnaváha

váha

Dobrý den, pane doktore. Chtěla bych se Vás zeptat, jak je to s dialyzovaným pacientem, který se nemůže vážit. Trochu vysvětlím. Mamka jezdí na dialýzu a protože přišla o nohu, tak na váhu nevstoupí, nepostaví se na tu zbylou, tak mamku dialyzují od oka. Ať jedeme kamkoliv na dovolenou a tam dochází na dialýzu a tam ji vždy váží na posteli, tak má třeba až 8 kilo nad suchou váhou. Mamka moc nepije, teď se i bojí jíst a to je diabetik na inzulínu. A proč nejí? Sestřička na domovské dialýze řekla, že moc přibejvá a přitom ji neváží, a tak mamka skoro nejí, protože na dialýze někdy potřebuje na mísu, má prostě rychlovku a některé sestře je to na obtíž, vadí ji, že musí k mamce přijít a ta spousta práce okolo.Sama jsem sestřička a vím, že je to minimum práce. Chci se zeptat, já si myslím, že to, že potřebuje na velkou během dialýzy může být zapříčiněno, když moc nepřibere a oni ji dají jako vždycky 3, 5 kg, tak si myslím, že ji třeba vezmou moc a jdou přes suchou váhu a tam to už mamka asi nezvládá. A to není jen takovýto problém. Já už jsem na tom tak, že bych mamku nejraději sebrala a někam se s ní odstěhovala, protože dialyzačních center není moc, ale je to vážně složité. Proč třeba jinde jde sebrat za jedné dialýzy i 4 kg, aby jí to během týdne dovolené stáhly na suchou váhu a neudělá se jí špatně ani od tlaku a ani nepotřebuje na stolici. Podotýkám, že vždycky se z dovolené vracíme na suché váze. Teď se jí stává, že se doma mamka posadí a motá se jí hlava, má nízký tlak, přitom ho jinak má vysoký. Může to být od toho, že málo jí a pije a stále jí berou 3,5 kg, tak už může být pod suchou váhou? A ještě se chci zeptat, zda má člověk nárok a právo dojíždět i dále na dialýzu, aby se nemusel stěhovat? Děkuji moc za rady. Erbenová

MUDr. Roman Kantor

MUDr. Roman Kantor

27. 10. 2015

Vážení pacienta před dialýzou a po dialýze je zcela zásadní pro řízení správné dialýzy. Minimální váhové přírůstky mezi dialýzami a tedy méně důležité sledování bývá vyjímečně u pacientů, kteří mají ještě výraznou zbytkovou diurézu v začátcích dialyzační léčby. U všech ostatních pacientů po několika dialýzách bez vážení bude váha s velkou pravděpodobností někde mimo suchou váhu, většinou směrem nahoru – jak píšete – i klidně + 8 kg. Pacienti bez dolních končetin nebo takoví, kteří nejsou schopni se postavit na váhu tvoří významný podíl dialyzovaných pacientů. Proto dialyzační střediska s tímto zcela samozřejmě počítají a řeší následovně:

  1. Používají váhy, které umožňují zvážení pacienta i s invalidním vozíkem, váha vozíku se jednoduše odečte
  2. Používají postele nebo ještě lépe dialyzační křesla opatřená váhou. Váha je před uložením pacienta vynulována, po uložení pacienta na křeslo/lůžko je váha zobrazena a ukazuje se v průběhu celé dialýzy. Takové váhy jsou dnes rovněž zcela standardním vybavením dialyzačního střediska vždy v přiměřeném počtu.

Může se tedy vyjímečně stát, že některou dialýzu pacient není zvážen a ultrafiltrace je nastavena odhadem, kdy sestřičky znají běžné váhové přírůstky pacienta, ale rozhodně by se nemělo jednat o běžnou praxi. Za velké váhové přírůstky mezi jednotlivými dialýzami může především přijatý objem vody, samotné jídlo má menší vliv, důležité je vysazení soli. Nepřiměřené omezovaní jídla může vést k podvýživě, která ohrožuje pacienta možná více, než nějaké kilo navíc. Pokud jsou opravdu váhové přírůstky velké, sestřičky s pacientem nebo rodinou rády proberou jídelníček a zaměří se na problematické části. Samozřejmě podmínkou je zájem pacienta o spolupráci. Zapojení ošetřujícího člena rodiny tento proces může pozitivně ovlivnit. Pokud lze dosáhnout suchou váhu na rekreační dialýze, musí být dosažena i na mateřské dialýze. Dialyzačních středisek v České republice není nikterak málo, hustota sítě dialyzačních středisek patří k jedněm z nejhustších na světě. Přesto mohou být regiony, kde není příliš na výběr. Závratě po dialýze a nízký krevní tlak mohou mít více příčin. Jednou z nich může být skutečně příliš nízká podialyzační váha. Další příčinou mohou být léky užívané na hypertenzi, které jsou užívány bez redukce dávky nebo bez vysazení, když je tlak nízký. Mohou je však způsobovat i jiné příčiny: srdeční vada, srdeční selhávání, poruchy srdečního rytmu, poruchy prokrvení mozku, diabetická neuropatie a řada dalších. Pacient sice má možnost volby zdravotnického zařízení Problém je, že zdravotní pojišťovna hradí dopravu do nejbližšího zdravotnického zařízení, které je schopno poskytovat potřebnou péči. Blízkost střediska je jistě výhodou a mělo by být otázkou prestiže každého dialyzačního střediska uzpůsobit dialyzační léčbu tak, aby vyhovovala všem jeho „spádovým“ pacientů a aby ji pacient snášel co nejlépe. Mám obavy, že bez váhy to ve 21. století opravdu nejde. Nedostatečná vybavenost dialyzačního střediska může být způsobena podfinancováním střediska v rámci nemocnice, v níž dialyzační středisko soupeří o zdroje s ostatními odděleními. Podpora personálu dialyzačního střediska v jeho oprávněných požadavcích na adekvátní vybavení střediska například dopisem pacientů a rodinných příslušníku vedení příslušné nemocnice může být impulsem k otevření komunikace mezi klienty a personálem střediska. Doporučuji konkrétní problémy probrat s vedoucí lékařkou/lékařem dialyzačního střediska. Dialyzační léčba svými omezeními zasahuje do života nejen pacienta, ale i příbuzných. Proto rozšíření komunikace mezi dialyzačním střediskem a pacientem o blízké příbuzné je u dlouhodobě léčených velkým přínosem a věřím, že ji na dialyzačním středisku uvítají. Pokud přesto narazíte na nepochopení, zkuste se před stěhováním poptat na nejbližším dalším dialyzačním středisku.