Jste zde: Ledviny.cz PoradnaVaši poradci

Vaši poradci

MUDr. Roman Kantor

Vedoucí lékař dialyzačního střediska

MUDr. Petr Buček

Vedoucí lékař hemodialyzačního střediska

MUDr. Zuzana Bitterová

Primářka nefrologicko-dialyzačního oddělení

Ing. Tomáš Dřevíkovský

Pacient od roku 1979 – zahájen dialyzační program

MUDr. Stanislav Vojt

Primář hemodialyzačního centra

MUDr. Taťána Šrámková

Odbornice na tematiku sexuality handicapovaných

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D

vedoucí ambulancí III.interní gerontometabolické kliniky FN v HK

Mgr. Miroslav Švestka

Právník v oblasti zdravotnictví