Nefrologie.eu

cz Nefrologie.eu

Velmi pěkné, svým zaměřením podobné stránky věnované ledvinám, jejich onemocněním, radám pacientům od paní doktorky Smržové

Pro pacienty a jejich příbuzné