Peter Lundin's Corner

en Peter Lundin's Corner

Příběh člověka, který dokonale poznal život s umělou ledvinou. Jako mladý muž onemocněl selháním ledvin a v pionýrských dobách zahájil dialyzační léčbu, aby později vystudoval medicínu a stal se lékařem nefrologem. Jeho rady a postřehy pomohly a stále pomáhají dalším nemocným, ale i lékařům. Stránka je součástí velkého infromačního zdroje o ledvinách: Nephron Information Centrum.

Pro pacienty a jejich příbuzné