Setkávají se zde dialyzovaní pacienti a jejich přátelé se zdravotníky a poradci.

Články & aktuality

Průvodce světem léků

pá, 22. května 2015
V březnu letošního roku byl zřízen Ústav lékového průvodce, jehož úkolem je laické i odborné veřejnosti poskytovat seriózní a vědecky ověřené informace týkající se léčiv. Nový projekt se snaží zpřehlednit často komplikovanou situaci v oblasti léků, zlepšit stav hospodaření s léky v českém…

Fosforová pyramida

čt, 21. května 2015
Omezený příjem fosforu v potravě je důležitým dietním opatřením jak v časných stadiích chronického onemocnění ledvin, tak v celém průběhu choroby až po dialyzační léčbu. Praktické dodržování diety se sníženým příjmem fosforu je však pro pacienta náročné a neobejde se bez důkladné edukace. Italští…

Ledviny od starších zemřelých dárců

út, 19. května 2015
Nedávný výzkum ukazuje, že pro pacienty starší 60 let, kteří vyžadují transplantaci ledviny, je výhodnější dřívější transplantace orgánu od staršího zemřelého dárce než čekání na transplantaci od mladšího dárce. Bylo také zjištěno, že ledviny od starších dárců nemají dostatečně dlouhou životnost…

Časopisy

Dialyzační střediska

Mapa dialyzačních středisek