Setkávají se zde dialyzovaní pacienti a jejich přátelé se zdravotníky a poradci.

Články & aktuality

Jak se cítí dialyzovaný pacient

út, 30. června 2015
Celkem 73 dialyzačních centrech a 2 966 dialyzovaných pacientů z celé České republiky bylo zapojeno do rozsáhlého průzkumu „Jak se cítí dialyzovaný pacient“. Šetření nechala zpracovat společnost Fresenius Medical Care a metodicky ho zaštítil Institut biostatistiky a analýz z Masarykovy univerzity.…

Jak předpovědět riziko náhlé srdeční smrti u pacientů na hemodialýze?

po, 29. června 2015
Náhlá srdeční smrt bývá definována jako úmrtí z důvodu selhání srdce do jedné hodiny od rozvoje symptomů. Hemodialyzovaní pacienti mají zvýšené riziko náhlé srdeční smrti, protože často trpí latentní ischemickou chorobou srdeční, která nevykazuje žádné klinické příznaky, a je tedy u nich velmi…

Lékaři chtějí léčit diabetes bariatrií

pá, 26. června 2015
Bariatrické operace by se podle obezitologů měly provádět nejen u obézních s BMI nad 35, ale v individuálních případech už od BMI 30, protože může také pomoci řešit problematiku diabetes. Vyplývá to ze závěrů letošního Evropského obezitologického kongresu, který proběhl na začátku května v Praze.…

Časopisy

Dialyzační střediska

Mapa dialyzačních středisek