Setkávají se zde dialyzovaní pacienti a jejich přátelé se zdravotníky a poradci.

Články & aktuality

Normální a vysoká hladina vitamínu D snižuje u dialyzovaných riziko infekce

st, 3. října 2018
Vědci hodnotili údaje 17 studií zahrnujících téměř 6 tisíc pacientů na dialýze, které se týkaly hladiny vitaminu D a jejího dopadu na prevenci vzniku infekce. Zjistili, že pacienti s vysokou nebo normální hladinou vitaminu D měli riziko infekce o 39 % nižší ve srovnání s těmi s nízkou hladinou…

Vazače fosfátů snižují riziko úmrtí související s infekcí

út, 2. října 2018
Japonská studie s téměř 3 tisíci pacienty na hemodialýze zkoumala dopad užívání vazačů fosfátů na přežití hemodialyzovaných pacientů. Výsledky výzkumu ukázaly, že osoby, které užívaly vazače fosfátů, měly oproti jedincům, kteří tyto léky neužívali, o 37 % nižší riziko úmrtí související s infekcí a…

Transplantované ledviny přežívají déle

po, 1. října 2018
Životnost transplantovaných ledvin se během posledních 30 let výrazně zlepšila. V letech 1986 až 1995 fungovalo pět let po transplantaci 75 % transplantovaných ledvin. V letech 2006 až 2015 se toto číslo zvýšilo na 84 %. Mezinárodní studie však ukazuje, že zmíněný trend začíná v posledních letech…

Časopis Dialog

Dialyzační střediska

Mapa dialyzačních středisek