Setkávají se zde dialyzovaní pacienti a jejich přátelé se zdravotníky a poradci.

Články & aktuality

Abnormality lze odhalit už 20 let před diagnózou diabetu

čt, 19. dubna 2018
Podle nové švédské studie je riziko vývoje diabetu 2. typu spojeno s mírným zvýšením krevní hladiny glukózy a lipidů více než 20 let před skutečnou diagnózou onemocnění. Za 20 let zjištěno 28 tisíc případů diabetu Vědci hodnotili údaje týkající se hladiny glukózy v krvi na lačno a sledovali…

Méně mužských dárců v USA

út, 17. dubna 2018
Z amerického registru příjemců orgánů vyplývá, že od roku 2005 do roku 2015 došlo k poklesu počtu žijících dárců ledvin mužského pohlaví, zatímco počty živých dárkyň zůstávají stabilní. Objeven byl také zajímavý vztah mezi příjmy a změnami v dárcovství v průběhu času u obou pohlaví. U žen byly…

Přínosy kombinace hemodialýzy a peritoneální dialýzy

po, 16. dubna 2018
Podle nové japonské studie vykazují pacienti léčení kombinací hemodialýzy a peritoneální dialýzy od začátku renální substituční terapie lepší výsledky oproti pacientům, kteří podstupují pouze jednu terapii. Kombinovaná léčba umožnila studované skupině pacientů zůstat na dialýze více než…

Časopisy

Dialyzační střediska

Mapa dialyzačních středisek