Obličková kalkulačka

Spočítajte si riziko vzniku ochorenia obličiek

Obličková kalkulačka je online dotazník, ktorý vám na základe rizikových faktorov poskytne informácie o potenciálnom riziku ochorenia obličiek. Vyplňte odpovede na všetky otázky, len tak sa dá vykonať výpočet. 

Cukrovka, vysoký krvný tlak, ochorenie obličiek v rodine, fajčenie, nadváha a vek môžu zohrávať významnú úlohu pri ochrane vašich obličiek. Práve tieto faktory sa zohľadňujú v kalkulačke obličiek. Bez ohľadu na výsledok sa vždy oplatí pamätať na pravidelné preventívne prehliadky u svojho praktického lekára a dodržiavať zdravý životný štýl.

Spoločnosť Braun Avitum prevádzkuje sieť nefrologických ambulancií po celom Slovensku. Nájdite si najbližšiu a naplánujte si vyšetrenie.*

*Na vyšetrenie si musíte priniesť odporúčanie od svojho praktického lekára alebo iného špecialistu (neplatí štvrtok 9. marca, kedy sa koná preventívna akcia Svetový deň obličiek).


Upozornenie: Obličková kalkulačka nenahrádza lekársku ani inú odbornú starostlivosť a neponúka diagnózu ani liečbu; slúži výlučne ako vzdelávací a informačný zdroj pre používateľov. V prípade akýchkoľvek zdravotných problémov alebo pochybností o zdravotnom stave prevádzkovateľ kalkulačky obličiek dôrazne odporúča, aby používatelia vyhľadali lekársku alebo inú odbornú starostlivosť. Prevádzkovateľ kalkulačky obličiek ďalej upozorňuje, že nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie zdravia používateľa alebo tretích strán v dôsledku používania kalkulačky obličiek.


1. Základné parametre

Vek
Pohlavie

2. Prítomnosť rizikových faktorov

Fajčíte cigarety?
Máte diabetes?
Máte vysoký krvný tlak?
Vyskytlo sa vo vašej rodine ochorenie obličiek?
Objavujú sa u vás opuchy nôh?
Prekonali ste ochorenie COVID-19 a váš stav vyžadoval hospitalizáciu?
Prekonali ste infarkt myokardu alebo angínu pectoris?
Vyskytlo sa u vás srdcové zlyhanie?
Vyskytla sa u vás ischemická choroba dolných končatín alebo cievna mozgová príhoda?
Mali ste niekedy obličkové kamene?
Užívate lieky proti bolesti viac ako 1x týždenne?
Trpíte reumatologickým ochorením?
Bola vám v minulosti zistená bielkovina alebo krv v moči?

Podrobné informácie o ochrane Vašich osobných údajov nájdete tu. Vaša e-mailová adresa a údaje o zdravotnom stave budú spracovávané iba za účelom zaslania výsledku obličkovej kalkulačky do Vašej e-mailovej schránky. Ihneď potom budú Vaše osobné údaje vymazané. Naši pracovníci boli preškolení v práci s osobnými údajmi a sú povinní konať v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. Uvedenie Vašej e-mailovej adresy je úplne dobrovoľné; pokiaľ e-mailovú adresu neuvediete, zobrazí sa výsledok vyhodnotenia Vášho dotazníka iba vo Vašom prehliadači.