Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Aktivátory receptorů vitaminu D zmírňují nevolnost v důsledku urémie

Aktivátory receptorů vitaminu D zmírňují nevolnost v důsledku urémie

Pokles funkce ledvin má za následek urémii – hromadění dusíkatých zplodiny metabolizmu v těle, včetně močoviny. Nevolnost v podobě nucení na zvracení patří mezi hlavní symptomy urémie a bývá častou indikací pro zahájení dialýzy. Dosud však nebyla objevena efektivní preventivní léčba uremické nevolnosti. Cílem nedávné japonské studie bylo zjistit, zda podávání aktivátorů receptoru vitaminu D během predialyzačního období může pozitivně ovlivnit výskyt této nevolnosti těsně před začátkem dialýzy.

Chronické onemocnění ledvin je spojeno s deficitem vitaminu D

Chronické onemocnění ledvin je spojeno s poruchou metabolismu vitaminu D a jeho nedostatkem, který má za následek další související komplikace. Ukazuje se, že podávání tzv. aktivátorů receptoru pro vitamin D může u pacientů s chronickým onemocněním zlepšit jejich prognózu. Vliv těchto léků na uremickou nevolnost však dosud nebyl znám.

Do výzkumu byly zahrnuty údaje více než 1 500 pacientů s chronickým onemocněním ledvin ve stadiu 5, kteří byli sledováni po dobu 3 měsíců před zahájením dialýzy. Předmětem zkoumání byl výskyt uremické nevolnosti a dalších komplikací při zahájení dialýzy a to, zda pacienti v predialyzačním období užívali aktivátory receptoru pro vitamin D.

Aktivátory receptoru vitaminu D jsou proti nevolnosti účinné

230 (15,0 %) pacientů zahájilo dialýzu z důvodu nevolnosti v důsledku urémie a 392 (25,5 %) pacientů užívalo před zahájením dialýzy aktivátory receptoru vitaminu D. Analýza výsledků ukázala, že užívání aktivátorů receptoru vitaminu D bylo spojeno s nižším výskytem nevolnosti v důsledku urémie.

Autoři studie se proto domnívají, že podávání aktivátorů receptoru vitaminu D v predialyzačním období může pomoci zabránit uremické nevolnosti u pacientů v pokročilých fázích chronického onemocnění ledvin.

Zdroj: http://link.springer.com/…7-016-1355-8

22. 1. 2017 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.