Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Behaviorální terapie pomáhá proti depresi

Behaviorální terapie pomáhá proti depresi

Výzkumy dokazují, že behaviorální terapie poskytovaná pacientům se selháním ledvin přímo v průběhu dialyzační léčby významně pomáhá v boji proti depresi a zlepšuje kvalitu života pacientů.

Díky pokrokům v lékařské technice mají dialyzovaní pacienti možnost žít déle a zdravěji než kdy předtím, přesto deprese zůstává závažným problémem, se kterým se musí tito nemocní potýkat. Tradiční léčba deprese zahrnuje buď léky, nebo psychoterapii. Dialyzovaní pacienti však již obvykle užívají mnoho léků kvůli svým zdravotním potížím a z důvodu pravidelné dialyzační léčby nemají čas ani energii na další ambulantní terapii.

Kognitivně behaviorální terapie

Výzkumný lékařský tým z New Yorku se rozhodl pacientům poskytnout speciální kognitivně behaviorální terapii na potlačení depresivních stavů přímo v průběhu dialyzační procedury. Svoji strategii lékaři testovali na 59 pacientech po dobu tří měsíců. 33 pacientům byla poskytována behaviorální terapie při dialýze, ostatní představovali kontrolní skupinu.

Kognitivně behaviorální terapie vychází z teorie, že příčinou problémů je nevhodné chování a myšlení, které je naučené a udržované vnějšími a vnitřními faktory. Snaží se pacienta naučit efektivním dovednostem, kterými sám může změnit způsob svého chování a myšlení. Je zaměřena na konkrétní kroky a pomáhá pacientovi získat nezávislost a zvládat řešení problémů.

Výsledky studie

  • Skupina podstupující terapii dosáhla výrazně většího snížení výskytu deprese ve srovnání s kontrolní skupinou.
  • Z pacientů, jimž byla deprese diagnostikována již na začátku studie, bylo na konci výzkumu ve skupině podstupující terapii bez deprese 89 %, ve srovnání s 38 % v kontrolní skupině.
  • U pacientů ve skupině procházející terapií bylo zjištěno významnější zlepšení kvality života a vyšší schopnost kontrolovat příjem tekutin mezi dialýzami.

Tyto výsledky jsou velmi povzbudivé, protože ukazují, že i přes komplexní problémy života na dialýze, mají lékaři k dispozici různé metody pro další zlepšení kvality života pacientů.

Zdroj: http://www.eurekalert.org/…tp101113.php

26. 11. 2013 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.