Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyAktuality Cévní přístupy a jejich spojitost s průchodnosti a úmrtností

Cévní přístupy a jejich spojitost s průchodnosti a úmrtností

Cílem nové studie bylo prozkoumat rizikové faktory ztráty průchodnosti cévního přístupu u hemodialyzovaných pacientů a srovnat výsledky týkající se ztráty průchodnosti a úmrtnosti u jednotlivých typů cévního přístupu − AV graftu a AV fistule. Uvedené parametry byly sledovány u 919 případů ošetření na hemodialýze. Kardiovaskulární choroba v anamnéze před zavedením katétru, nejnižší hladiny albuminu v krvi, nejvyšší hladiny hsCRP (C-reaktivní protein, biomarker zánětu) a nejnižší hladiny fetuinu A (protein, jehož přítomnost souvisí se zánětem a podvýživou) − byly spojeny se ztrátou primární průchodnosti jak u graftu, tak u fistule. Vyšší věk, ženské pohlaví a diabetes souvisely pouze se ztrátou primární průchodnosti fistule. Použití graftu, jako cévního přístupu u hemodialýzy, ve srovnání s fistulí bylo spojeno s 1,4krát zvýšeným rizikem ztráty primární průchodnosti a s 1,5krát zvýšením rizikem úmrtí.

duben 2013

Zdroj: http://www.biomedcentral.com/…/79/abstract

27. 5. 2013 | Redakce Ledviny.cz | Aktuality

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.