Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Chronické onemocnění ledvin zvyšuje riziko úmrtí na nemoci srdce

Chronické onemocnění ledvin zvyšuje riziko úmrtí na nemoci srdce

Pacienti s chronickým onemocněním ledvin jsou vystaveni desetkrát až dvacetkrát vyššímu riziku úmrtí na kardiovaskulární onemocnění. Vice než 43 % ze všech úmrtí u pacientů v konečném stadiu ledvinného onemocněni je způsobeno kardiovaskulární příčinou. Riziko úmrtí na srdečně-cévní příhodu je však vysoké ve všech stadiích chronického onemocnění ledvin.

Jak spolu souvisí nemoci ledvin a srdce?

Chronická renální nedostatečnost i srdečně-cévních onemocnění mají společné tradiční rizikové faktory, ke kterým patří především hypertenze, diabetes mellitus a dyslipidémie (porucha metabolismu tuků). Kromě toho se na riziku vzniku kardiovaskulárních onemocnění zřejmě podílejí i faktory, které jsou specifické pro chronické selhání ledvin, tedy renální anémie (nedostatek červených krvinek způsobený deficitem erytropoetinu, hormonu produkovaného ledvinami) a porucha metabolizmu fosfátů a vápníku.

Je známo, že i mírný pokles ledvinných funkcí je spojen s významným vzestupem kardiovaskulárního rizika.

Řešení

Pacienti s chronickým ledvinným onemocněním mírného a středního stupně by měli být pokládáni za pacienty s vysokým kardiovaskulárním rizikem a léčeni s cílem dosáhnout např. nižších cílových hodnot krevního tlaku, eventuálně i nižších cílových hodnot hladiny cholesterolu v krvi.

Současná existence srdečního selháni a renální nedostatečnosti má velmi špatnou prognózu. Toto spojení bývá označováno jako kardiorenální syndrom. Peče o nemocné se současnou srdeční a renalní nedostatečností vyžaduje multidisciplinární přístup založeny na spolupráci nefrologa a kardiologa. První výsledky ukazuji, že aplikace posledních vědeckých poznatků s použitím moderních léků na srdeční selhání zlepší v krátkém časovém období kardiovaskulární funkce pacienta, aniž by došlo k významnému zhoršení ledvinných funkcí.

Zdroje:
http://www.ordinace.cz
http://www.zdn.cz
http://www.solen.cz

7. 3. 2011 | Redakce Ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Komentáře

ritb jhefruz b (1. 3. 2012 — 12:04)

bsafgewd dhgrfe ruzre jhg ewgr er nerger heug ergguz

dmgkif kdngkg jrngr (1. 3. 2012 — 12:15)

je to tu na nic!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!­!!!:D :DS :D :D nps:akdhfewst jegdfhb

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.