Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Chronickým onemocněním ledvin trpí 10 % lidí na celém světě

Chronickým onemocněním ledvin trpí 10 % lidí na celém světě

Podle globální zprávy shrnující výsledky průzkumu provedeného v roce 2016 ve 125 zemích každý 10. člověk na světě trpí onemocněním ledvin. A ačkoli země s vysokými příjmy vykazují nejvyšší náklady na dialýzu a transplantace ledvin, méně než třetina (29 %) z nich považuje chronické onemocnění ledvin za prioritu ve srovnání s téměř dvěma třetinami (59 %) zemí s nízkými příjmy.

12 % Evropanů má nemocné ledviny

Šetření reprezentující 93 % světové populace ukázalo, že 10 % dospělých na celém světě trpí nějakou formu onemocnění ledvin. Odhadovaný výskyt se pohybuje od 7 % v jižní Asii a 8 % v Africe až po 11 % v Severní Americe a 12 % v Evropě, na Středním východě, ve východní Asii a v Latinské Americe.

Mezi zeměmi s vysokými příjmy byl výskyt onemocnění nejvyšší v Saúdské Arábii a Belgii (24 %), dále následovalo Polsko (18 %), Německo (17 %), Velká Británie (16 %) a Singapur (16 %). Naopak nejnižší výskyt chronického onemocnění ledvin mezi zeměmi s vysokými příjmy byl zaznamenán v Norsku a Nizozemsku (5 %).

Dostupnost screeningu je omezená napříč regiony

Přestože v zemích s vysokými příjmy podstupuje dialyzační léčbu nebo transplantaci pouze 0,1 % až 0,2 % populace, na tuto lékařskou péči jde 2 až 3 % celkového rozpočtu na zdravotnictví. V některých zemích však chronické onemocnění ledviny není z hlediska financování považováno za prioritu, za prvořadý problém jsou totiž vnímána spíše onkologická a kardiovaskulární onemocnění.

Překvapivě omezená napříč všemi regiony byla dostupnost vyšetření a sledování chronického onemocnění ledvin v primární péči. Například vyšetření sérového kreatininu a odhadované glomerulární filtrace bylo stále dostupné pouze v 18 % a vyšetření proteinurie v pouhých 8 % zemí.

Data bude nutné po několika letech znovu ověřit

Zpráva představuje první pokus o zmapování možností a připravenosti jednotlivých států po celém světě v oblasti péči o pacienty s chronickým onemocněním ledvin. Podle autorů výzkumu se jedná pouze o výchozí údaje, po 2, 5 nebo 10 letech bude nutné znovu ověřit všechna data, aby bylo možné zjistit, jak se situace změnila.

Zdroje: www.medscape.com/…ticle/878938 www.theisn.org/initiatives/ckd#…

26. 5. 2017 | Redakce Ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.