Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyAktuality Co ovlivňuje rozhodování o zahájení náhrady funkce ledvin?

Co ovlivňuje rozhodování o zahájení náhrady funkce ledvin?

Průzkum mezi nefrology z 11 evropských zemí se zaměřil na sledování kritérií, podle kterých se lékaři rozhodují, kdy zahájit náhradu funkce ledvin u dospělých pacientů. 443 nefrologů odpovídalo na otázky týkající se cílových úrovní funkce ledvin na začátku dialýzy a faktorů, které urychlují nebo naopak oddalují zahájení dialýzy.

Náhrada funkce ledvin byla u nekomplikovaných pacientů nejčastěji zahájena při dosažení hodnoty eGRF (odhad glomerulární filtrace) 10,0 ml/min/1­,73 m2. Úroveň vylučovací funkce ledvin byla považována za nejdůležitější faktor při rozhodování u nekomplikovaných pacientů (u 54 % respondentů); u pacientů v nepříznivém klinickém nebo sociálním stavu byl tento faktor rozhodující u 24 %, resp. 32 % účastníků. Důvodem pro okamžité zahájení léčby bývají nejčastěji akutní klinické faktory, jako je život ohrožující hyperkalémie neodpovídající na medikamentózní léčbu (100 %) a uremická perikarditida (98 %). Příčinou odložení léčby bývají pacientovy preference (69 %) nebo vaskulární demence (66 %).

srpen 2012

Zdroj: ajkd.org

24. 9. 2012 | Redakce Ledviny.cz | Aktuality

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.