Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Cvičení a děti v konečném stadiu onemocnění ledvin

Cvičení a děti v konečném stadiu onemocnění ledvin

Většina dětí v konečném stádiu onemocnění ledvin přežívá do dospělosti, mnohé z nich však oproti svým vrstevníkům výrazně zdravotně strádají. Důvodem bývá především jejich nízká fyzická výkonnost. I když u pacientů s onemocněním ledvin existuje mnoho překážek, které jim brání v pravidelné fyzické aktivitě, přesto je cvičení jedním z důležitých faktorů pro zlepšení jejich fyzické kondice a zdravotního stavu.

Snížená fyzická výkonnost

Řada studií hodnotí fyzickou výkonnost dětí v konečném stadiu onemocnění ledvin. Výzkum u 10 nizozemských dětských pacientů na hemodialýze odhalil, že 7 z 10 pacientů mělo spotřebu kyslíku při zátěži pod normou obvyklou pro jejich věkovou skupinu (používá se pro posouzení výkonnosti). 4 pacienti nevydrželi maximální zátěž a 5 pacientů mělo výrazně sníženou úroveň hrubé motoriky.

Studie zahrnující 40 dětí v konečném stádiu onemocnění ledvin (25 po transplantaci a 15 na dialýze) testovala jejich výkony na běžeckém pásu. Byla měřena maximální spotřeba kyslíku, svalová síla, procento tělesného tuku a fyzické kondice. Žádný z pacientů na dialýze (a pouze jeden z transplanto­vaných) nedosáhl standardní fyzické kondice obvyklé pro zdravé děti v daném věku. Ve skupině dialyzovaných byla 9 pacientům transplantována ledvina a za tři měsíce po operaci byli znovu testováni, k žádnému zlepšení však nedošlo.

Cvičení při dialýze

Odborníci odhadují, že děti navštěvující třikrát týdně dialyzační centrum, tráví až 43 % svého času hemodialyzační léčbou. Udávají také, že tito pacienti věnují mimoškolní fyzické aktivitě pouze méně než 10 % svého času. Přitom čas strávený na hemodialýze poskytuje vynikající příležitost pro vykonávání fyzické aktivity. Dodržování pravidelného cvičebního programu během hemodialýzy by mohlo přispět ke zlepšení jejich zátěžové kapacity.

V rámci pilotní studie cvičilo 10 dětí 30 až 60 minut dvakrát týdně během dialyzační procedury a následně byl zkoumán vliv této aktivity na jejich fyzickou kondici. Na počátku studie se kondice téměř všech pacientů nacházela pod průměrnými hodnotami. Po třech měsících cvičení vykazovali všichni zlepšení v testu 6minutové chůze a síly dolních končetin.

Cvičením ke kvalitnějšímu životu

Zvýšení fyzické aktivity a výsledné zlepšení fyzické funkce má potenciál zlepšit kvalitu života u dětí s onemocněním ledvin. To jim může pomoci bojovat s případným pocitem izolace a vyloučenosti z kolektivu zdravých dětí. Tohoto cíle lez dosáhnout pečlivým posouzením fyzické kondice takto nemocných dětí, doporučením přiměřené fyzické aktivity a zejména začleněním pravidelného cvičení do dialyzační léčby.

Zdroj: journals.lww.com

22. 11. 2012 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.