Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Cvičení stejně účinné jako léky

Cvičení stejně účinné jako léky

Ukazuje se, že cvičení může být pro snížení rizika úmrtí stejně účinné jako mnoho léků. Pozitivně působí zejména jako prevence ischemické choroby srdeční, diabetu nebo jako rehabilitace po mozkové mrtvici. Při analýze četných studií, ve kterých byly jako sekundární prevence ischemické choroby srdeční a prediabetu buď podávány léky, nebo vykonávána pravidelná fyzická aktivita, nedokázali vědci najít žádné výrazné rozdíly v míře úmrtnosti. U pacientů po mrtvici bylo cvičení v prevenci úmrtí ještě účinnější než léky, včetně těch protisrážlivých. Snad jen diuretika vykazovala výraznější preventivní efekt v případě srdečního selhání.

Nadějné výsledky

Analýzou dostupných studií bylo zjištěno následující:

  • U ischemické choroby srdeční se při pravidelném cvičení snižuje pravděpodobnost úmrtí podobně jako při užívání léků (statinů, β-blokátorů, ACE-inhibitorů a protisrážlivých lé­ků).
  • Cvičení bylo dokonce účinnější než jakýkoliv lék při snižování úmrtnosti u pacientů s cévní mozkovou příhodou.
  • Ani cvičení ani léky neprokázaly jasnou účinnost pro snížení úmrtnosti u prediabetu.
  • Při srdečním selhání došlo k menšímu počtu úmrtí při užívání diuretik a β-blokátorů ve srovnání s kontrolami. Diuretika tak byla účinnější nejen než cvičení, ale také než ACE-inhibitory, β-blokátory a blokátory receptorů pro angiotenzin.

Cvičením k lepšímu zdraví

Autoři však připouštějí, že důkazů z výzkumu o výhodách cvičení pro snížení míry úmrtnosti je stále málo. Existuje totiž podstatně méně studií, které hodnotí vliv fyzické aktivity a také se jich účastní méně osob. Přesto doporučují, aby pacienti byli v ordinacích svých lékařů dostatečně poučováni o výhodách fyzické aktivity pro jejich zdravotní stav.

Zdroj: http://www.medscape.com/…ticle/812024?…

18. 11. 2013 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.