Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Cvičení v predialyzačním období

Cvičení v predialyzačním období

Pacienti s chronickým onemocněním ledvin v predialyzačním období často vykazují sníženou fyzickou kondici, která je přímo spojena s vyšší úmrtností. Tento stav mívá mnoho příčin, vzniká nejčastěji z důvodu fyzické inaktivity, anémie, zánětu, ztráty svalové hmoty a snížené funkčnosti svalů. Tyto faktory pak způsobují další snižování fyzické kondice, což je spojeno se značně zvýšeným rizikem vzniku kardiovaskulárního onemocnění.

Prospěšnost pohybu u pacientů na dialýze

Cvičení je obecně považováno za významnou součást prevence chronických onemocnění a je uznáván jeho přínos pro zmírnění následků chronických chorob. Současné klinické pokyny pro léčbu pacientů s chronickým onemocněním ledvin bez nutnosti dialýzy i těch dialyzovaných doporučují, aby nemocní z důvodu prevence kardiovaskulárních onemocnění cvičili každý den alespoň 30 minut.

Nové vědecké důkazy potvrzují výhody pravidelného pohybu. Např. u dospělých s chronickým onemocněním ledvin, kteří cvičili pravidelně třikrát týdně více než 30 minut, bylo zjištěno zlepšení fyzické kondice a kardiovaskulárních parametrů a s tím související kvality života. Navzdory tomu povědomí o úloze fyzické aktivity při onemocnění ledvin stále není dostatečné a chybí přesnější návodné pokyny zahrnující optimální způsoby cvičení a možnosti jejich zařazení do terapeutického programu.

Význam fyzické aktivity v predialýze

Většina důkazů o prospěšnosti cvičení pochází ze studií prováděných s pacienty s chronickým onemocněním ledvin podstupujících dialýzu. Ukazují, že pohybová aktivita je bezpečná, nemá žádnou souvislost s úmrtím a zlepšuje zdravotní výsledky i kvalitu života pacientů. Již méně byl zkoumán přínos fyzické aktivity v predialyzačním období a není proto k dispozici dostatek studií hodnotících efektivitu cvičení u pacientů s chronickým onemocněním ledvin, kteří nejsou závislí na dialyzační léčbě.

Přesto poslední výzkumy dokazují, že cvičení může zlepšit fyzickou kondici, zpomalit progresi onemocnění ledvin a mít pozitivní dopad na související choroby. Ačkoli předběžné důkazy hovoří o pozitivních výsledcích pohybové aktivity i v predialyzačním období, bude zapotřebí další výzkum, aby bylo možné určit optimální režim, frekvenci a intenzitu cvičení vhodné pro pacienty v predialýze.

Zdroj: http://onlinelibrary.wiley.com/…ep.12285/pdf

17. 10. 2014 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.