Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Delší hemodialýza může snížit riziko úmrtnosti

Delší hemodialýza může snížit riziko úmrtnosti

Podle studie vědců z Washingtonské univerzity v Seattlu je prodloužená doba hemodialýzy oproti standardně prováděné hemodialýze spojena s 33% snížením rizika úmrtnosti.

Procedura prodloužena na téměř 400 minut

Výzkum zahrnoval přes tisíc pacientů v konečném stadiu onemocnění ledvin, kteří byli třikrát týdně léčeni hemodialýzou s prodlouženou dobou trvání a přibližně sto pacientů léčených konvenční hemodialyzační léčbou. Průměrná doba jedné procedury u prodloužené dialýzy činila 399 minut, u běžné hemodialyzační léčby pak 211 minut. Pacienti léčení prodlouženou hemodialýzou měli o 33 % nižší riziko úmrtí v porovnání s osobami na běžné dialýze.

Prodloužení dialýzy má výhody i nevýhody

Autoři studie se domnívají, že důležitou výhodou prodloužené hemodialýzy ve srovnání s jinými formami intenzivnější dialýzy je vyloučení nutnosti častějšího využívání cévního přístupu, které může vést ke zvýšenému výskytu komplikací spojených právě s cévním přístupem.

Průměrná doba jedné procedury u pacientů léčených prodlouženou hemodialýzou však byla o více než tři hodiny delší než průměrná doba konvenční hemodialýzy, což představuje mnohem delší dobu, než jaká je běžná v rámci standardního klinického provozu.

Výsledky této rozsáhlé studie naznačují, že významně prodloužená doba hemodialyzační procedury může pro pacienty představovat nižší riziko úmrtnosti v porovnání s konvenční léčbou. Pro potvrzení těchto zjištění však budou nezbytné další studie srovnávající tyto dvě formy hemodialýzy.

Zdroje: www.renalandurologynews.com/…ticle/525444 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27555118

6. 12. 2016 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.