Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyAktuality Denní příjem hořčíku u hemodialyzovaných pacientů

Denní příjem hořčíku u hemodialyzovaných pacientů

Cílem výzkumu bylo zhodnotit denní příjem hořčíku a jeho souvislost s ​​koncentrací hořčíku v krvi u pacientů na hemodialýze. U celkem 101 pacientů byla zjišťována hladina hořčíku v krvi. Všichni, kteří měli hladinu hořčíku vyšší než 1,5 mmol/l, byli požádáni o vyplnění standardního 3denního nutričního dotazníku. Kontrolní skupina se skládala z náhodně vybraných hemodialyzovaných pacientů se sérovou ​​koncentrací hořčíku nižší než 1,5 mmol/l a 20 osob s normální funkcí ledvin a obvyklou dietou.

Zvýšená hladina hořčíku v krvi (vyšší než 1,5 mmol/l) byla objevena u 17 pacientů (16,8 %), kteří přijímali více než 281 mg hořčíku denně. U všech pacientů byl zjištěn silný vztah mezi příjmem hořčíku v potravě a jeho sérovou ​​koncentrací.

Denní příjem hořčíku je rozhodující činitel ovlivňující hladinu hořčíku u pacientů na hemodialýze. U dialyzovaných pacientů bez zvýšené hladiny hořčíku v krvi je možné zvážit užívání vazačů fosfátů obsahujících hořčík.

leden 2012

Zdroj: jrnjournal.org

29. 1. 2012 | Redakce Ledviny.cz | Aktuality

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.