Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Dětští pacienti často nepochopí opatření pro snížený příjem fosforu

Dětští pacienti často nepochopí opatření pro snížený příjem fosforu

Vědci odhalili, že u dětských pacientů na dialýze existuje neshoda mezi tím, jak sami vnímají dodržování diety s nízkým obsahem fosforu a užívání vazačů fosfátů, a tím, jak tato opatření ve skutečnosti uplatňují. Pokoušeli se odhalit faktory představující překážku optimální kontroly hladiny sérového fosforu u dětí na dialýze a zhodnotit, jak samotné děti a osoby, které o ně pečují, vnímají snadnost nebo obtížnost dodržování omezení fosforu ve stravě a užívání vazačů fosfátu.

Dialyzované děti ve věku 13 let a starší nejčastěji trpí hyperfosfatémií

Výzkumníci v Kansas City v americkém státě Missouri hodnotili hladiny fosforu v séru u 48 dětí na peritoneální dialýze nebo hemodialýze. Byl objeven úzký vztah mezi věkem pacienta a jeho hladinou fosforu v krvi. Dospívající ve věku 13 let a starší měli nejvyšší míru hyperfosfatémie (88 %).

Pacienti (a jejich pečující osoby) udávající, že mají hodnoty fosforu pod kontrolou, měli nižší hladiny fosforu než ostatní. Přesto 46 % těchto pacientů ve skutečnosti vykazovalo zvýšenou hladinu fosforu v krvi, tedy hyperfosfatémii. Ačkoliv 73 % pacientů udávalo, že dietní omezení a užívání vazačů fosfátu je „velmi jednoduché“ nebo „spíše jednoduché“, 40 % z nich trpělo hyperfosfatémií. Stejně tak 87 % pečujících osob považovalo pokyny k omezení fosforu za snadné, přesto 49 % z jejich dětí mělo hyperfosfatémii.

Je nutné se více zaměřit na edukaci

Zjištění, že nejvýznamnějším faktorem souvisejícím s hyperfosfatémii u dětí je věk a že 13leté a starší děti mají větší pravděpodobnost zvýšené hladiny fosforu v séru než mladší děti, odpovídá výsledkům dalších podobných studií. Navíc se zdá, že existuje rozpor mezi tím, jak je vnímána snadnost dodržování dietních omezení a užívání vazačů fosfátu, a reálným udržováním doporučené hladiny fosforu v krvi. Uvedené skutečnosti nejsou příliš překvapivé, jelikož užívání vazačů fosfátů má svá specifika a přísná pravidla, navíc se mohou objevit i nežádoucí účinky.

Podle autorů studie by měla být věnována zvýšená pozornost tomu, aby dětští pacienti či osoby, které o ně pečují, byli řádně proškoleni ohledně diety se sníženým obsahem fosforu. Zdůrazňují také, že je důležité zaměřit se na omezení příjmu aditiv obsahujících fosfor, a to jak z potravin s nízkou nutriční hodnotou, tak z potravin bohatých na bílkoviny (při zajištění adekvátního příjmu bílkovin).

Zdroje: /www.renalandu­rologynews.com/hy­perphosphatemi­a/young-patients-often-misperceive-adherence-to-phosphorus-control/article/504735/ www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26993357

31. 8. 2016 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.