Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Diabetické vředy jsou pro dialyzované nebezpečné

Diabetické vředy jsou pro dialyzované nebezpečné

Podle britských odborníků mají dialyzování diabetici trpící bércovými vředy nebo pacienti, kteří již podstoupili amputaci nohy, mnohem vyšší úmrtnost po dvou letech, než dialyzovaní diabetici bez těchto zdravotních problémů.

Vředy a amputace znamenají riziko

Vědci zkoumali dopad diabetických vředů a amputací na úmrtnost u 192 pacientů s diabetem a nutností dialýzy. Účastníci studie nejprve podstoupili komplexní vyšetření nohou ohledně možné neuropatie, onemocnění periferních cév, deformity nohou, existence bércových vředů či přímo amputace nohy.

  • 102 pacientů z celkových 192 (53,1 %) zemřelo po dvou letech.
  • Z 59 pacientů, kteří trpěli bércovými vředy již na počátku šetření, zemřelo po dvou letech 35 (59,3 %).
  • Ze 133 pacientů, kteří měli nohy na začátku studie v pořádku, jich do dvou let zemřelo 55 (41,4 %).
  • Z 35 pacientů, kteří byli už při zahájení studie po amputaci nohy, zemřelo 26 (74,3 %).
  • Naopak úmrtí bylo zaznamenáno pouze u 64 (40,8 %) ze 157 pacientů bez amputace končetiny na počátku výzkumu.
  • Pacienti s aktivním bércovým vředem měli až 119% nárůst rizika úmrtí, zatímco pacienti s anamnézou amputace jen 38%.

Zvýšená péče o nohy

Výsledky studie naznačují, že existence bércových vředů u diabetiků na dialýze by mohla být významným rizikovým faktorem úmrtnosti. Autoři sice připouští, že zatím není jasné, proč dialyzovaní pacienti s bércovými vředy nebo po amputaci mají vyšší úmrtnost než dialyzovaní pacienti bez těchto komplikací. Zveřejněné údaje však poukazují na znepokojivě vysokou úmrtnost u dialyzovaných diabetiků s bércovými vředy či po amputaci. A zároveň zdůrazňují nutnost komplexní péče o nohy na dialyzačních jednotkách. Situaci může usnadnit skutečnost, že hemodialyzovaní pacienti jsou z důvodu dialyzační péče pod intenzivní lékařskou kontrolou a jsou proto přístupnější preventivním opatřením.

Zdroj: renalandurolo­gynews.com

1. 8. 2012 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.