Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Dialýza dvakrát týdně může zachovat zbytkovou funkci ledvin

Dialýza dvakrát týdně může zachovat zbytkovou funkci ledvin

Koncept postupného zvyšování dialýzy („incremental dialysis“), kdy se u pacientů při přechodu na hemodialýzu začíná s nižší frekvencí hemodialyzačních procedur, které narůstají teprve s poklesem funkce ledvin, může být bezpečným léčebným režimem pro pacienty se zbytkovou funkcí ledvin. V nedávné studii byla tato terapie dokonce spojena s výraznějším zachováním zbytkové funkce ledvin.

Dialýza dvakrát týdně versus třikrát týdně

V rámci studie byli srovnáváni pacienti, kteří v prvních 91 dnech po zahájení dialyzační léčby byli zařazeni do režimu s hemodialýzou probíhající dvakrát týdně (po dobu delší než 6 týdnů), s pacienty podstupujícími konvenční režim s dialyzační léčbou probíhající třikrát týdně. U pacientů, kteří dialýzu zahájili s režimem dvakrát týdně, klesala renální clearance močoviny i objem moči výrazně pomaleji v průběhu času ve srovnání s pacienty s konvenčním režimem hemodialýzy.

Po jednom roce sledování nebyl mezi oběma skupinami nalezen žádný významný rozdíl v celkové úmrtnosti. Mezi pacienty s postupným zvyšováním hemodialýzy byl však tento přístup spojen s vyšším rizikem úmrtí u pacientů s nedostatečnou zbytkovou funkcí ledvin, s renální clearance močoviny 3,0 ml/min/1,73 m2 a nižší a objemem moči 600 ml/den a méně, ale ne u pacientů s vyšší výchozí zbytkovou funkcí ledvin.

Nižší frekvence počáteční dialýzy pro zachování zbytkové funkce ledvin

Výsledky výzkumu naznačují, že zahájení dialýzy s frekvencí dvakrát týdně může být bezpečný a výhodný režim pro zachování zbytkové funkce ledvin v průběhu času. Se zvýšenou opatrností by však měla být aplikována u pacientů s malou nebo žádnou zbytkovou funkcí ledvin.

Autoři studie se domnívají, že častější hemodialýza může vést k rychlejší ztrátě zbytkové funkce ledvin prostřednictvím několika mechanismů, např. uvolňováním nefrotoxických zánětlivých mediátorů během hemodialýzy či ischemickým poškozením ledvin v důsledku dialyzační léčby.

Zdroje: www.renalandurologynews.com/…ticle/473604 www.ajkd.org/…e/S0272-6386(16)00023–8/abstract

25. 3. 2016 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.