Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Doba odběru krve má vliv na hladinu fosforu

Doba odběru krve má vliv na hladinu fosforu

Hladiny fosforu v krevním séru u pacientů na dialýze se liší podle toho, kdy je vzorek krve odebrán. Vědci zjistili, že hladiny fosforu bývají vyšší, když je krev odebrána po víkendu, tedy v období mezi dialýzami. Načasování odběru krve navíc podle nich také ovlivňuje vztah mezi hladinou fosforu a úmrtností.

Po víkendu byly naměřeny vyšší hladiny fosforu

Velká mezinárodní studie zahrnula téměř 6 800 dialyzovaných pacientů z 227 dialyzačních center v 20 evropských zemích. Pacienti byli rozděleni do 2 skupin podle toho, zda jim byla odebrána krev uprostřed týdne, nebo po víkendu. Průměrné sérové hladiny fosforu byly významně vyšší ve skupině, u níž byla krev odebrána po víkendu (1,78 mmol/l) než v průběhu týdne (1,68 mmol/l). Kromě toho „povíkendová“ skupina měla vyšší podíl pacientů se sérovou hladinou fosforu nad horním doporučeným limitem. Navzdory uvedeným rozdílům byly vazače fosfátů u obou skupin předepisovány obdobně.

Doba odběru krve ovlivňuje vztah mezi hladinou fosforu a úmrtností

Načasování odběru krve navíc ovlivnilo také relativní riziko úmrtnosti v souvislosti s hladinou fosforu v séru. Ve vzorcích odebraných během týdne odpovídala nejnižší úmrtnost rozsahu hladin fosforu v séru 1,13–1,58 mmol/l, u krevních vzorků odebraných po víkendu pak 1,23–1,84 mmol/l. Souvislost mezi vysokou hladinou sérového fosforu a rizikem úmrtnosti byla silnější pro měření prováděná v průběhu týdne. Rozsah sérového fosforu 1,78–2,03 mmol/l byl u odběru během týdne spojen s významným 35% zvýšením relativního rizika úmrtnosti oproti odběru po víkendu. Z výsledků studie tak vyplývá, že případná budoucí klinická doporučení ohledně cílového rozsahu hladiny fosforu v séru a její kontroly by měla vzít v úvahu také dobu odběru krevních vzorků.

Zdroje: www.renalandurologynews.com/…icle/498370/ www.postersessiononline.com/…44_53era.pdf

18. 7. 2016 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.