Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Dodržování léčby vazači fosfátů u dialyzovaných

Dodržování léčby vazači fosfátů u dialyzovaných

Podle nedávno publikované mezinárodní studie 45 % dialyzovaných pacientů alespoň jedenkrát v předchozím měsíci zapomnělo užít vazače fosfátů. Mnoho nemocných na hemodialýze užívá více léků najednou a často tak dochází k tomu, že vynechají právě tento lék.

Více léků a horší dodržování léčby

U více než 5 tisíc pacientů z 12 různých zemí byl hodnocen vztah mezi nedodržováním léčby vazači fosfátů a hladinou sérového fosforu a parathormonu. Průměrný počet denně užívaných tablet vazačů fosfátů se pohyboval mezi 7,4 (Spojené státy) a 3,9 (Francie). Polovině pacientů bylo předepsáno 6 nebo více tablet denně a 13 % více než 12 tablet. Pacienti museli zodpovědět, kolikrát zapomněli tablety užít v předchozím měsíci. Téměř polovina (45 %) uvedla, že se jim podařilo vynechat lék alespoň jednou. Zároveň byl pozorován trend, kdy s vyšším počtem denně užívaných léčiv vzrůstá pravděpodobnost, že pacient některý z léků zapomene užít.

Rodinný život přispívá k dodržování medikace

Nedodržování léčby (definované jako vynechání 3 nebo více tablet do měsíce) bylo spojeno s vysokou hladinou fosforu i parathormonu v séru. Vyšší pravděpodobnost nedodržování léčby měli nesezdaní pacienti a osoby s duševním onemocněním. Více než polovina pacientů (55 %) uvedla, že správně užila všechny předepsané léky. Tito pacienti žili s větší pravděpodobností v manželství nebo s rodinou.

Problémem bývá počet užívaných léků

I přes mnohé limity, které autoři ve své studii zmiňují, upozorňují na skutečnost, že by k lepšímu dodržování léčby vazači fosfátů mohl pomoci jednodušší a snadněji splnitelný dávkovací režim. U pacientů s vysokými hladinami sérového fosforu pak může být užitečné nepřistupovat hned k navýšení dávek vazačů fosfátu, ale nejprve posoudit, kolik léků pacient aktuálně užívá, a pokud je to možné, dávkovací režim zjednodušit.

Zdroje:

www.renalandurologynews.com/…icle/434026/ http://onlinelibrary.wiley.com/…315/abstract

14. 10. 2015 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.