Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Domácí hemodialýza v Česku na vzestupu

Domácí hemodialýza v Česku na vzestupu

Velkou předností domácí dialýzy je především to, že probíhá v domácím prostředí a pacienti si ji mohou organizovat podle svých potřeb, bez nutnosti dojíždění do dialyzačního centra. Vývoj přístrojové techniky v oblasti náhrady funkce ledvin jde rychle kupředu, proto kromě tradiční a dobře známé metody peritoneální dialýzy lze v posledních letech v pohodlí domova využít i zařízení pro provádění hemodialýzy.

Domácí hemodialýza je plně hrazena z pojištění

Zatím se domácí hemodialýza využívá jen v omezené míře, odhaduje se, že na konci roku 2020 se touto metodou léčilo 50 až 60 osob se selháním ledvin, což je zhruba 0,7 % všech dialyzovaných ne­mocných. Ale odborníci věří, že se brzo její použití výrazněji rozšíří. Tomuto trendu jistě napomáhá i skutečnost, že v Česku je domácí hemodialýza plně hrazená zdravotní pojišťovnou. Společnost B. Braun Avitum, přední poskytoval dialyzační péče, pro domácí hemodialýzu v současnosti nabízí dva přístroje: přístrojem Dialog+, který je možné využívat od roku 2016, a od jara 2020 je v České republice dostupná Physidia S3, přístroj vyrobený speciálně pro domácí hemodi­alýzu

Pohodlí, praktičnost a snadné použití

Posledně jmenovaný přístroj, Physidia S3, je na první pohled mnohem lehčí a prostorově méně náročnější. Používá předpři­pravené sterilní vaky s dialyzačním roz­tokem, a proto nepotřebuje přívod vody. Odpadá tak i nutnost stavebních úprav v domácnosti a vnitřní dezinfekce přís­troje. Jediné, co ke spuštění přístroje pacient potřebuje, je elektrická zásuvka. Praktickou součástí setu je i odolný transportní kufr na cestování. Jak se ukazuje, také provoz přístroje je snadno zvládnutelný i pro laiky. Po pečlivém proškolení zdravotníky pacienti ztrácejí obavy z toho, že by obsluhu nezvládli.

Jak zvýšit počet nemocných na domácí dialýze? 

Ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek má na tuto otázku jednoznačnou odpověď: „V první řadě to spočívá v zapojení a motivaci pacientů. Měli bychom je edukovat znovu a znovu v tom, že mají mít aktivnější přístup ke svému vlastnímu zdraví, a dostatečně je informovat o nabídce sou­časných moderních technologií. Stejně tak je potřeba tuto myšlenku šířit mezi zdravotníky, aby případné bariéry, které dneska cítíme, byly překonány a my jsme se začali řídit podle toho, co je nejlepší pro pacienta, nikoliv pro zdravotnický personál“.

Zdroj: https://www.braunoviny.cz/…ytu-barier-0

24. 5. 2021 | Administrátor systému | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.