Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyZe zahraničních zdrojů Edukací k lepšímu dodržování diety

Edukací k lepšímu dodržování diety

Pacienti s chronickým onemocněním ledvin často nedodržují dietu s nízkým obsahem proteinů. Brazilští vědci si položili otázku, zda může intenzivní edukace nutriční terapeutem zlepšit dodržování nízkobílkovinné diety u pacientů s chronickým onemocněním ledvin ve stadiu 3–5.

Zjišťovali, zda speciální nutriční vzdělávací program bude motivovat tyto pacienty, kteří ještě nejsou na dialýze, aby snížili denní příjem bílkovin, a zda tento program přispěje k lepšímu dodržování nízkoproteinové diety, než je tomu u standardního dietního poradenství.

Standardní vs. intenzivní poradenství

Jedné skupině nemocných bylo poskytnuto standardní dietní poradenství (individuální dietní program: 0,6 až 0,75 g bílkovin/kg /den, nebo 0,6 až 0,8 g/kg/den pro pacienty s diabetem a 25–35 kcal/kg/den s omezením sodíku). Druhá skupina prošla intenzivním nutričním kurzem zahrnujícím shodný dietní program. Navíc však pacienti dostali podrobně rozpracované výukové materiály, které sloužily k rozšíření jejich znalostí a pochopení nutnosti diety s nízkým obsahem sodíku a bílkovin. Obě skupiny pacientů byly sledovány po dobu 4 měsíců. Monitorovány byly nejen změny v příjmu bílkovin, ale také míra dodržování doporučené diety představující snížení počátečního příjmu bílkovin o 20 %.

Výsledky

Výzkum dokončilo 89 pacientů (standardní poradenství 46; intenzivní poradenství 43). Počet pacientů, kteří dodržovali nízkobílkovinnou dietu, byl vysoký, ale nijak významně se mezi uvedenými dvěma skupinami nelišil. Výraznější snížení příjmu bílkovin z výchozích hodnot však bylo zaznamenáno u skupiny s intenzivním poradenstvím (snížení příjmu o 20,7g/den, tedy o 30,9 %) ve srovnání se standardním poradenstvím (snížení příjmu o 10,5 g/den, tedy o 15,1 %).

Intenzivní edukace pomáhá Je zřejmé, že intenzivní výživový vzdělávací program přispěl ke sníženému příjmu bílkovin u pacientů s chronickým onemocněním ledvin ve stadiu 3–5 ve větší míře než standardní dietní poradenství. Podle autorů je nezpochybnitelné, že nutriční vzdělávací programy efektivně zvyšují dodržování doporučeného příjmu bílkovin u těchto nemocných.

Zdroj: http://www.jrnjournal.org/…e/S1051-2276(12)00203–8/abstract

11. 3. 2013 | Redakce Ledviny.cz | Ze zahraničních zdrojů

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.