Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Funkci ledvin lépe posoudí přímé měření glomerulární filtrace

Funkci ledvin lépe posoudí přímé měření glomerulární filtrace

U pacientů s transplantovanými orgány má porucha funkce ledvin zásadní význam pro prognózu a rozhodování o léčbě. Sledování funkce ledvin pomocí míry glomerulární filtrace (GFR) je proto důležité jak před, tak i po transplantaci srdce.

Přímé měření nebo odhad

Glomerulární filtraci je možné měřit přímo nebo odhadem. Přímé měření vyžaduje přesný sběr moči v určitém intervalu a hodnotí se schopnost ledvin očistit krev od určité látky. Doporučeným sledovaným parametrem je tzv. odhadovaná glomerulární filtrace (eGFR), která se vypočítá z hladiny cirkulujícího kreatininu nebo cystatinu C a dalších údajů. Výpočty odhadované glomerulární filtrace však dosud nebyly důkladně ověřeny u pacientů s transplanta­cí srdce.

Porovnány různé metody

Švédští vědci analyzovali údaje 416 pacientů s transplantací srdce. Porovnávali hodnoty z přímého měření glomerulární filtrace s třemi běžně používanými výpočty odhadované glomerulární filtrace. Srovnání byla prováděna před transplantací a po 1, 5 a 10 letech sledování.

Přímé měření je přesnější

Z výsledků studie vyplývá, že přesnost nejčastěji používaných výpočtů pro odhad glomerulární filtrace, které slouží k posouzení funkce ledvin, je nepřijatelně nízká. Autoři výzkumu proto navrhují, aby před i po transplantaci srdce bylo ve vyšší míře používáno přímé měření glomerulární filtrace a výpočtům eGFR se věnovala pozornost se snahou zvýšit jejich přesnost pro klinickou praxi.

Zdroj: http://ndt.oxfordjournals.org/…338.abstract?…

25. 12. 2015 | Redakce | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.