Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Fyzická aktivita snižuje úmrtnost i kardiovaskulární rizika

Fyzická aktivita snižuje úmrtnost i kardiovaskulární rizika

Rozsáhlý mezinárodní výzkum odhalil, že častý pohyb snižuje riziko úmrtí i kardiovasku­lárních onemocnění. Potvrdil také, že tento trend platí celosvětově, tedy i v zemích, kde je fyzická aktivita spíše životní nutností než rekreační činností.

Čím více pohybu, tím lepší výsledky

Kanadští vědci ve své studii analyzovali přibližně 131 tisíc osob ze 17 zemí ve věku 35 až 70 let, které při zahájení studie netrpěli žádným onemocněním srdce a cév. Po dobu přibližně 7 let hodnotili jejich fyzickou aktivitu, úmrtnost a kardiovaskulární rizika. Výzkumníci zjistili, že ve srovnání s nízkou fyzickou aktivitou (méně než 150 minut fyzické aktivity o mírné intenzitě za týden) byla mírná (150 až 750 minut týdně) a vysoká (více než 750 minut týdně) fyzická aktivita spojena se stupňujícím se snížením rizika úmrtnosti a významných kardiovaskulárních rizik (úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda nebo srdeční selhání). Uvedený vztah byl zaznamenán ve všech zemích nezávisle na tom, zda patří mezi rozvinuté nebo rozvojové (kromě např. Kanady nebo Švédska byl výzkum prováděn třeba i v Bangladéši či Zimbabwe).

Pohyb prodlužuje život

Výsledky studie tak přináší další důkazy o tom, že dostatek pohybu hraje významnou úlohu v prevenci vzniku kardiovaskulárních onemocnění a snižuje úmrtnost.

Zdroj: http://www.thelancet.com/…IIS0140-6736(17)31634–3/abstract

http://www.renalandurologynews.com/…icle/695403/

15. 12. 2017 | Redakce ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.