Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Fyzická kondice ovlivňuje funkci ledvin u pacientů s diabetem 2. typu

Fyzická kondice ovlivňuje funkci ledvin u pacientů s diabetem 2. typu

Dospělí s diabetem 2. typu mohou zvýšením své fyzické kondice snížit pravděpodobnost, že se u nich rozvine chronické onemocnění ledvin. Zároveň také mohou zlepšit funkčnost již poškozených ledvin.

Fyzickou zdatností k lepšímu zdraví

Studie byla rozdělena na dvě části. První část zahrnovala 2 000 pacientů (především mužů) s diabetem 2. typu, kteří měli normální funkci ledvin a průměrný věk 61 let. Byli rozděleni podle úrovně jejich fyzické zdatnosti na osoby s vysokou zdatností, se střední zdatností a se slabou zdatností. Během sedmiletého období sledování se u 572 z nich objevilo chronické onemocnění ledvin, nebo zemřeli.

Analýza všech dat ukázala, že úmrtnost a rozvoj onemocnění ledvin byly mnohem nižší u pacientů se zvýšenou úrovní zdatnosti. Ve srovnání s nejméně zdatnými pacienty měli ti nejzdatnější o 68 % nižší riziko rozvoje chronického onemocnění ledvin a úmrtí. U středně zdatných jedinců pak toto riziko kleslo o 51 %.

Cvičení oddaluje nutnost dialýzy

Ve druhé části studie byl hodnocen efekt 12týdenního cvičebního programu na funkci ledvin u 67 pacientů s diabetem 2. typu. Program představoval kombinaci aerobního a posilovacího cvičení po dobu minimálně 30 minut dvakrát týdně.

Po ukončení cvičebního programu došlo u 15 osob ke zlepšení jejich zátěžové kapacity. U 53 % pacientů pak bylo zaznamenáno zlepšení funkce ledvin. I když se jednalo o malý vzorek pacientů, přesto výsledky potvrzují skutečnost, že režimová opatření mají pro pacienty s progresivním onemocněním ledvin smysl. Změnou svých pohybových návyků mohou zlepšit funkci ledvin a potenciálně zabránit nebo oddálit nutnost dialýzy.

Zdroj: http://www.sciencedaily.com/…23131040.htm

19. 8. 2014 | Redakce Ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.