Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Hemodiafiltrace snižuje riziko úmrtí u dialyzovaných

Hemodiafiltrace snižuje riziko úmrtí u dialyzovaných

Metody náhrady funkce ledvin se neustále modernizují a zdokonalují. Online hemodiafiltrace (HDF) představuje jednu z těchto inovativních metod, která oproti standardní hemodialýze umožňuje odstranění nežádoucích látek s větší molekulou. Cílem rozsáhlé analýzy dat několika klinických studií bylo poskytnout důvěryhodné důkazy o účincích HDF na úmrtnost u pacientů v konečném stadiu onemocnění ledvin.

Hemodialýze snížila úmrtnost

Pro analýzu byly použity výsledky ze čtyř studií, které srovnávaly vliv na úmrtnost pacientů u online HDF a standardní hemodialýzy. Pacienti byli průměrně sledováni 2,5 roku. Celkem byly analyzovány údaje 2 793 nemocných. Z nich 769 zemřelo, přičemž ve 292 případech šlo o úmrtí na kardiovaskulární onemocnění. Online HDF snížila riziko celkové mortality o 14 % a mortalitu z kardiovasku­lárních příčin o 23 %.

Pozitivní efekt hemodialýzy se projevil u všech podskupin pacientů

Výsledky analýzy poskytují přesvědčivé důkazy, že online hemodiafiltrace snižuje riziko úmrtí u dialyzovaných nemocných. Tento pozitivní efekt platí pro všechny důležité klinické podskupiny pacientů a je nejvíce patrný u těch, kteří dostávají nejvyšší substituční objem (ve studii více než 23 l na 1,73 m2 tělesného povrchu na jednu proceduru).

Zdroj: http://ndt.oxfordjournals.org/…349.abstract

16. 12. 2015 | Redakce | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.