Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Hemodialýza, hemofiltrace, hemodiafiltrace

Hemodialýza, hemofiltrace, hemodiafiltrace

Jednou z hlavních funkcí ledvin v organismu je vylučovat odpadní látky z těla ve formě moči. Moč se v ledvinách tvoří filtrací krve přes stěnu drobných cévek. Nejprve vzniká tzv. primární moč (až 180 litrů denně), z ní se však zpátky do krve vstřebává podstatná část vody i důležitých látek (minerálů, aminokyselin, cukrů atd.) a z primární moči vzniká moč definitivní (přibližně 1–1,5 litru denně). Léčebné metody, které zachraňují pacienty se selháním ledvin, mají společným cíl – nahradit ztracenou funkci ledvin. Kromě klasické hemodialýzy jsou to ještě další méně časté techniky – hemofiltrace a hemodiafiltrace, každá z metod pracuje na jiném principu.

Hemodialýza

Hemodialýza využívá mechanismu difuze, tedy přechodu rozpuštěných látek přes polopropustnou membránu. Membrána odděluje krev od dialyzačního roztoku. Nežádoucí látky s vysokou koncentrací v krvi přecházejí do prostředí s nižší koncentrací, tedy do dialyzačního roztoku. Takto se z krve odstraňují látky tvořené malými molekulami (močovina, kreatinin atd.) a zároveň nadbytečné tekutiny z krevního oběhu pacienta. Tyto složky přecházejí do dialyzačního roztoku a s ním poté odcházejí z dialyzačního přístroje do odpadu.

Hemofiltrace

Při hemofitraci se přechod látek přes membránu děje výhradně filtrací. Přístrojové zapojení a vytvoření mimotělního oběhu je obdobné jako u hemodialýzy. Přes vysoce propustnou membránu – hemofiltr se filtruje krev. Nepoužívá se dialyzační roztok. Aby očišťování krve bylo dost účinné, musí být množství filtrované tekutiny dostatečně velké (asi 30 litrů při jedné proceduře). Objem odfiltrované tekutiny se nemocnému nahradí speciálním sterilním roztokem. Membrány o velké propustnosti odstraňují i látky s většími molekulami, odstraňování látek tvořené malými molekulami je nižší než při hemodialýze.

Hemodiafiltrace

Hemodiafiltrace je kombinací hemodialýzy a hemofiltrace. K očišťování krve se užívá difuze, zajišťující účinné odstraňování nízkomolekulárních látek, a filtrace (jejíž objem přesahuje 20 litrů za proceduru), která odstraňuje i látky s větší molekulou. Dostupnost přístrojů, které jsou schopny připravovat náhradní roztok z dialyzačního koncentrátu a vody na místě bez nutnosti napojování velkoobjemových vaků, je důvodem rostoucí obliby této metody.

Zdroje:

http://www.vesmir.cz
http://www.zdn.cz

25. 8. 2011 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.