Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Hemodialyzační střediska ČR 2011

Hemodialyzační střediska ČR 2011

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vydal zprávu „Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 2011“, ve které na základě statistických dat shrnuje aktuální stav v oblasti hemodialyzační léčby v České republice k 31. 12. 2011.

Hemodialýza 2011

• K 31. 12. 2011 bylo v České republice evidováno celkem 98 hemodialyzač­ních středisek s 1 232 dialy­začními lůžky, jejichž činnost zajišťovalo 222 lékařů.

• Oproti roku 2010 přibylo jedno hemodialyzační středisko v Jihomoravském kra­ji.

• Během roku 2011 bylo hemodialýzou léčeno 12 059 pacientů, což představuje o 7,4 % více než v předchozím roce 2010 (více než čtvrtina těchto pacientů byla ošetřena v hemodialyzačních střediscích v Praze).

• V rámci chronického programu hemodialýzy bylo léčeno 6 862 pacientů, z toho 92 % hemodialýzou a 8 % peritoneální dialýzou (nejvíce hemodialyzovaných pacientů na 10 tisíc obyvatel je v Karlovarském kraji (8,6), nejméně v kraji Středočeském (4,3).

Akutním hemodialýza byla provedena u 5 197 pacientů (5 osob na 10 tisíc obyvatel).

• 56 % pacientů bylo starších 65 let, 44 % tvořili pacienti ve věku 20–64 let. Pouze 14 pacientů léčených pravidelně hemodialýzou bylo ve věku do 19 let.

• Téměř 60 % pacientů léčených hemodialýzou představují muži.

• V roce 2011 bylo provedeno 818 779 dialýz, jejich počet stoupl proti předchozímu roku 2010 o téměř 5 %. Nárůst byl nejvyšší ve Středočeském kraji, a to o více než 11 %.

• Nejčastějším výkonem byla hemodiafiltrace (47 %, pokračuje tak trend jejího nárůstu z předchozích let). Hemodialýza byla provedena u 53 % a hemofiltrace u necelé 0,1 % všech výkonů.

• Oproti předchozímu roku se vybavenost dialyzačních středisek v roce 2011 zvýšila o 42 dialyzačních míst na 1 232 a o 80 hemodialy­začních přístrojů na 1 701. Největší nárůst počtu míst i přístrojů byl evidován v Jihomoravském a Olomouckém kraji.

Zdroj: www.uzis.cz/…es/48_12.pdf

8. 2. 2013 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.