Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Hemodialyzační střediska v ČR v roce 2012

Hemodialyzační střediska v ČR v roce 2012

Ústav zdravotnických informací a statistiky každoročně shromažďuje data týkající se hemodialyzační léčby v České republice. V říjnu vydal aktuální přehled mapující činnost hemodialyzačních středisek v roce 2012.

Hemodialýza v roce 2012

 • Na území ČR bylo evidováno celkem 100 hemodialy­začních středisek (oproti roku 2011 přibyla 2 nová).
 • Hemodialyzační střediska poskytovala celkem 1 272 dialyzačních lůžek (o 40 více než v roce 2011).
 • Provoz jednotlivých center zajišťovalo 216 lékařů a 1 177 dalších zdravotnických pracovníků.
 • Celkem se v hemodialyzačních střediscích léčilo 11 802 pacientů (v akutním i chronickém programu). Oproti předchozímu roku tak došlo k poklesu o 2,1 % (z původních 12 059 pacientů).
 • 4 647 pacientů podstoupilo akutní hemodialýzu, což představuje 4,4 osoby na 10 tisíc obyvatel.
 • Dlouhodobě se v hemodialyzačních střediscích léčilo celkem 7 155 pacientů, z toho 92 % hemodialýzou a 8 % peritoneální dialýzou.
 • Hemodialyzační léčbu v chronickém programu si v roce 2012 vyžádalo 6 582 pacientů, tedy 6 osob na 10 tisíc obyvatel (nejvíce pacientů bylo v Hl. m. Praha).
 • Mezi pacienty na hemodialýze převažují muži, tvoří téměř 59 %.
 • 57 % pacientů v chronickém hemodialyzačním programu je starších 65 let.
 • Celkem bylo v roce 2012 v hemodi­alyzačních střediscích provedeno 850 966 výkonů, tedy o 3,7 % více než v roce předchozím.
 • 55 % všech výkonů představovala hemodiafiltrace, 39 % hemodialýza a necelých 7 % ostatní výkony (hemofiltrace, plasmaferéza a hemoperfuse).
 • Průměrný počet dialyzačních výkonů (hemodialýzy, hemofiltrace a hemodiafiltrace) provedených na jednom dialyzačním lůžku činil 668, oproti roku 2011 vzrostl o 3 výkony.

Zdroj: http://www.uzis.cz/…ce-roce-2012

20. 12. 2013 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.