Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNovinky v lékařské péči High-flux dialýza

High-flux dialýza

Pro lepší přežívání a vyšší kvalitu života pacientů odkázaných na dialýzu se neustále vyvíjí nové a nové technologie čištění krve. K moderním metodám dialýzy patří také tzv. high-flux dialýza.

Co je to „high-flux“?

Metoda je založena na speciální struktuře používané membrány, přes kterou v průběhu hemodialýzy prochází nahromaděné toxiny a nadbytečné tekutiny. Termín „flux“ neboli průtok souvisí s propustností membrány, jež je dána velikostí jejích pórů. Na základě propustnosti totiž můžeme dialyzační membrány rozdělit na „high-flux“vysokopropustné a „low-flux“nízkopropustné. Low-flux membrány umí odstranit toxiny, jejichž molekuly mají menší rozměry, jako je např. močovinu a kreatinin, ale větší molekuly, které bývají obvykle odstraněny zdravými ledvinami, nejsou schopny póry membrány projít. High-flux membrány mají větší kapacitu pro odstraňování látek o větší molekulové hmotnosti než low-flux membrány s menšími póry a svým spektrem propouštěných látek se přibližují membráně glomerulů.

Výhody high-flux dialyzátorů

High-flux dialyzátory umožňují odstranění středně velkých molekuly, ale zároveň brání nepředvídanému odstraňování bílkovin z krve. Jedním z příkladů látek se středně velkými molekulami je beta-2-mikroglobulin (B2M), který může být příčinou amyloidózy. Filtruje-li se plazma přes high-flux membránu, je možné odstranit minimáně 70 % B2M.

Propustnější membrána high-flux dialyzátoru také umožňuje mnohem rychlejší odstraňování tekutiny. U hemodiafiltra­ce, která kombinuje metodu hemodialýzy a hemofiltrace, je rychlé odstranění (a nahrazení) tekutiny nezbytné, a proto se pro tento typ léčby vždy používají high-flux dialyzátory.

Minimalizace rizik

Existují obavy, že snadnější průchod vody přes high-flux membrány by mohl také usnadnit průchod kontaminantů z vodního prostředí, zejména endotoxinů z dialyzační tekutiny do krve. Endotoxiny jsou toxické produkty bakterií, jejichž molekuly mohou být dostatečně malé, aby prošly dialyzační membránou. Naštěstí většina syntetických membrán je schopna endotoxiny absorbovat a zamezit tak jejich vstupu do krevního řečiště. Pro minimalizaci uvedeného rizika je možné dialyzační přístroj vybavit filtrem navíc, který zaručí vysokou čistotu dialyzační tekutiny.

High-flux versus low-flux

Stávající doporučení, která určují, zda je dialýza prováděna v dostatečném rozsahu, jsou založena na množství odstraněné močoviny. Těchto parametrů může být dosaženo jak pomocí high-flux, tak i pomocí low-flux dialyzátorů. Není-li ovšem odstraněno alespoň doporučeného množství močoviny, a to zejména u pacientů, kteří nemají žádnou zbytkovou funkci ledvin, poměrně rychle může dojít ke snížení kvality života a délky přežití pacienta. Problémy spojené s nedostatečným odstraněním toxinů s většími molekulami se mohou projevit až v dlouhodobějším horizontu, a je tak mnohem těžší studovat přínosy jejich účinnějšího odstranění.

Zdroj: http://www.era-edta.org/…lux_ones.pdf

6. 1. 2014 | Redakce Ledviny.cz | Novinky v lékařské péči

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.