Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem I malé zhoršení funkce ledvin může poškodit srdce a cévy

I malé zhoršení funkce ledvin může poškodit srdce a cévy

Lidé, kteří dlouhodobě trpí chronickým onemocněním ledvin, mají zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění. Jelikož jsou však s onemocněním ledvin běžně spojeny další rizikové faktory, jako je vysoký krevní tlak nebo diabetes, přímý účinek snížené funkce ledvin na srdce a cévy nemusí být zcela zřejmý.

Dárci ledviny vykázali mírné zhoršení funkce srdce

Z tohoto důvodu bylo po dobu jednoho roku u vybrané skupiny dárců sledováno, zda mírný pokles funkce ledvin, který se objeví po ztrátě jednoho orgánu, je spojen se srdečními a cévními změnami.

Studie porovnávala 68 zdravých dárců ledvin (průměrný věk 47 let) s 56 kontrolními jedinci (průměrný věk 44 let) v průběhu prvního roku po operaci. Dárci ve srovnání s kontrolní skupinou vykázali:

  • předpokládaný pokles funkce ledvin (hodnocena míra glomerulární filtrace a výskyt albuminu v moči),
  • zvětšení (hypertrofii) levé komory, významný faktor předpovídající riziko srdečních chorob,
  • při krevních testech zvýšení parametrů, které naznačují postižení srdeční svaloviny, jako je např. zvýšená hladina troponinu,
  • žádný rozdíl v krevním tlaku.

Samotné snížení funkce ledvin má dopad na srdce a cévy

Výsledky výzkumu tak naznačují, že samotné snížení funkce ledvin má přímé a měřitelné nepříznivé účinky na srdce a cévy i bez ostatních rizikových faktorů, které s sebou přináší chronické onemocnění ledvin. Bude však zapotřebí dalšího výzkumu pro lepší pochopení zmíněných dopadů snížené funkce ledvin na zdraví srdce a cév. Z uvedených zjištění je také patrné, že darování ledviny způsobuje velmi malé nepříznivé účinky na srdce a cévy, které je možné odhalit pečlivým a přesným měřením. Není však zřejmé, zda tyto dopady mohou být dlouhodobého charakteru.

Zdroje: www.nephrologynews.com/…lood-vessels http://hyper.ahajournals.org/…368.abstract?…

30. 3. 2016 | Redakce Ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.