Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyNefrologie pod drobnohledem Infekce zvyšuje riziko kardiovaskulárních příhod u pacientů s onemocněním ledvin

Infekce zvyšuje riziko kardiovaskulárních příhod u pacientů s onemocněním ledvin

Zdá se, že infekce může u pacientů s chronickým onemocněním ledvin zvýšit riziko kardiovaskulárních příhod podobně jako předchozí srdečně-cévní příhoda.

Kardiovaskulární příhoda i infekce představují stejné nebezpečí

Kanadští výzkumníci analyzovali údaje více než 2 tisíc osob s chronickým onemocněním ledvin s průměrným věkem 70 roků. Kardiovaskulární příhoda se vyskytla u 281 pacientů (12,1 %), nemocní prodělali ischemickou příhodu, městnavé srdeční selhání, nebo se jednalo o jiné potíže. Infekční onemocnění se objevilo u 480 pacientů (20,9 %).

Z pacientů, kteří prodělali kardiovaskulární příhodu, bylo významně více těch, kteří byli postiženi infekcí (28,5 %), než těch, kteří žádným infekčním onemocněním netrpěli (19,9 %). Při srovnávání s pacienty bez předchozí kardiovaskulární příhody a bez nálezu infekce se ukázalo, že pacienti s infekcí měli 2,9krát vyšší riziko kardiovaskulární příhody. Při podrobnějším pohledu vyplynulo následující:

  • Pacienti, kteří již kardiovaskulární příhodu prodělali, ale infekcí netrpěli, měli riziko kardiovaskulární příhody 2,84krát vyšší.
  • Nemocní, kteří kardiovaskulární příhodu neprodělali, ale trpěli infekcí, měli 2,6krát vyšší riziko kardiovaskulární příhody.
  • Pacienti, kteří již prodělali kardiovaskulární příhodu a zároveň trpěli infekcí, měli dokonce 7,7krát vyšší riziko kardiovaskulární příhody.

Infekce jako významný faktor kardiovaskulár­ního rizika

Výsledky studie naznačují, že infekční onemocnění může u pacientů s chronickým onemocněním ledvin významným způsobem přispět k riziku kardiovaskulární příhody, a to dokonce v podobné míře jako předchozí kardiovaskulární příhoda v anamnéze.

Zdroj: http://www.renalandurologynews.com/…icle/417607/ http://www.abstracts2view.com/era/view.php?…

21. 7. 2015 | Redakce Ledviny.cz | Nefrologie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.