Jste zde: Ledviny.cz ČlánkyŽivot s dialýzou Intenzita dialýzy u těhotných žen

Intenzita dialýzy u těhotných žen

Těhotenství je u žen v terminálním stadiu onemocnění ledvin vzácné, a pokud k němu dojde, představuje výrazné riziko jak pro ženu, tak pro dítě. Výsledky nedávné studie však ukazují, že intenzivní dialýza u těhotných žen se selháním ledvin vede k většímu podílu živě narozených dětí ve srovnání se standardní dialýzou.

Intenzivní versus standardní dialýza

Zmíněná studie srovnávala míru živě narozených dětí u skupiny těhotných žen, které podstupovaly intenzivní dialyzační léčbu, se skupinou budoucích matek procházejících standardní dialyzační péčí.

Výzkum přinesl zajímavá zjištění:

  • Ve skupině s intenzivní hemodialýzou činil podíl živě narozených dětí 86,4 % (22 pacientek), zatímco ve skupině ve standardním léčebném režimu (70 pacientek) byl podíl živě narozených dětí 61,4 %.
  • U pacientek s prokázaným selháním ledvin již v době početí, které prošly intenzivní dialyzační léčbou, byla míra živě narozených dětí 83 %, ve srovnání s pouhými 53 % u žen se stejnou diagnózou, ale podstupující standardní dialýzu.
  • Průměrná doba trvání těhotenství u intenzivně dialyzované skupiny byl 36 týdnů ve srovnání s 27 týdny u žen ve standardním režimu dialýzy.
  • U žen dialyzovaných více než 36 hodin týdně činila míra živě narozených dětí 85 %, zatímco u žen dialyzovaných 20 a méně hodin týdně představovala pouhých 48 %. Ženy, které byly intenzivněji dialyzovány, měly také méně zdravotních komplikací a narodily se jim děti s vyšší porodní hmotností.

Čím více tím lépe

Autoři výzkumu došli k závěru, že těhotenství může být bezpečné a možné i u žen v konečném stádiu onemocnění ledvin, pokud pacientky podstoupí intenzivnější hemodialyzační léčbu. Intenzivnější dialýza totiž přináší výrazně lepší výsledky nejen u žen v průběhu těhotenství, ale i u narozených dětí. Studie tak poskytuje naději pro mladé ženy na dialýze, které zvažují založení rodiny.

Zdroj: http://jasn.asnjournals.org/…825.abstract?…

15. 4. 2014 | Redakce Ledviny.cz | Život s dialýzou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.